”Jag litade på honom, jag trodde att han ville mitt bästa”

Emma sökte hjälp mot depression – blev våldtagen av psyköverläkaren

1 av 5 | Foto: Johan Söderlund
Men läkaren manipulerade Emma. Han påbörjade "beröringsterapi". Och under en terapitimme vid ett hembesök våldtog han henne. Sedan hotade han henne. "Han sa "Du är ett psykfall. Du har ingen trovärdighet".
NYHETER

Emma, då 25, led av utmattningsdepression.

Den 65-årige överläkaren och psykologen skulle bli hennes stöd.

I stället våldtog han henne under en terapitimme.

Läkaren dömdes till två års fängelse.

I dag är det sju år sedan hon våldtogs.

Emma – i dag 32 år – sökte hjälp inom öppenvårdspsykiatrin för utmattningsdepression hösten 2005. Året därpå remitterades hon till överläkaren som i dag är 65 år.

– Han kändes som en väldigt seriös person, berättar Emma när vi träffas på ett kafé på orten där hon bor.

Efter några månaders samtalsterapi föreslog överläkaren plötsligt att de skulle träffas hemma hos Emma – utanför ordinarie arbetstid –med motiveringen att det rådde brist på terapitimmar på mottagningen.

– Jag litade på honom. Jag trodde att han ville mitt bästa, säger hon.

Fick terapi i sitt hem

Terapin inleddes i Emmas lägenhet på bottenvåningen sommaren 2006. Läkaren krävde fördragna gardiner och full tystnad om hembesöken, som heller aldrig journalfördes.

Läkaren menade att Emma var rädd för män. Han föreslog ”beröringsterapi” och började ta henne på överkroppen. Efterhand blev han alltmer handgriplig och närgången. Emma berättar att hon kände obehag.

– Någonstans började jag ju undra – men slog det snabbt från mig. Jag ville inte förlora den fasta punkten som läkaren var.

Det var under fjärde hembesöket som läkaren våldförde sig på henne. Han sa att han ville skriva ut p-piller och inte kunde ha en vänskaplig relation utan sex. Emma – som nu insåg att läkarens agerande inte var normalt – försökte freda sig genom att påstå att hon hade pojkvän.

– Jag var inte så självsäker att jag vågade konfrontera honom, säger hon.

Läkaren blev rasande över att bli avvisad. Han tog tag om Emmas skadade och nyopererade handled och vred om den hårt. Greppet var sådant att Emma – som hade tränat kampsport i sex år – inte kunde försvara sig.

– Jag tänkte ”Shit!” när jag förstod vad som skulle hända. Jag stängde av helt.

”Han hotade mig”

Läkaren slet av hennes kläder och våldtog henne i soffan. Efteråt krävde han att Emma skulle skjutsa hem honom, vilket hon gjorde för att bli av med honom. Sedan for hon omtöcknad fram och tillbaka på motorvägen.

Efteråt sökte läkaren upp henne utanför hennes arbete två gånger.

– Han hotade mig. Han sa att ingen skulle tro på mig. ”Du är ett psykfall. Du har ingen trovärdighet”.

Anmälde efter fyra månader

Överläkaren hotade med att det skulle gå ”djävligt illa” för Emma om hon polisanmälde honom. Han rispade henne på kinden med något vasst och örfilade henne.

Först fyra månader senare – i november 2006 – vågade Emma polisanmäla överläkaren. Detta sedan hon fått kännedom om att det fanns en tidigare Lex Maria-anmälan från 2004 mot läkaren, för att han haft en långvarig sexuell relation med en annan kvinnlig patient. Socialstyrelsen vidtog aldrig några disciplinåtgärder i det fallet eftersom man inte kunde klargöra vad som hade hänt.

Emma fick skyddad identitet. Sedan följde en påfrestande lång väntan på åtal och rättegång.

Personalen på psykiatrimottagningen fick kort tid efter våldtäkten veta vad som hade hänt. Det dröjde dock till februari 2007 innan en Lex Maria-anmälan nådde Socialstyrelsen.

Men Socialstyrelsen vidtog inte heller denna gång några åtgärder mot läkaren utan avslutade ärendet i december 2007. Även denna gång ansåg Socialstyrelsen att det var omöjligt att utreda vad som faktiskt hade inträffat. Motiveringen var att ”beskrivningarna av händelseförloppet var oförenliga”.

Överläkaren avskedades dock av landstinget 2007.

Dömdes i tingsrätten

I mars 2009 dömdes han av tingsrätten för våldtäkt, sexuellt ofredande samt övergrepp i rättssak till fängelse i ett år samt skadestånd. Som bevis fanns även massor av mejl och sms till Emma.

– Först när det blev rubricerat som våldtäkt förstod jag, säger hon.

I maj 2010 skärpte Svea Hovrätt straffet till två års fängelse och höjde skadeståndet till 102 000 kronor. Att läkaren missbrukat Emmas förtroende för honom såsom behandlande läkare betraktades av hovrätten som en försvårande omständighet.

Förlorade sin legitimation

Det var först då – i samband med domarna – som Socialstyrelsen vaknade och begärde i december 2010 att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skulle återkalla hans legitimation.

I april 2011 drogs den in slutligt. HSAN ser särskilt allvarlig på att en patient som är föremål för psykiatrisk vård utsätts för sådana övergrepp.

– Det som läkaren gjorde är något av det fulaste man kan göra mot en människa. Men det har han också fått betala för. Det visar att man inte står över lagen bara för att man är en högt uppsatt människa, säger Emma.

Ville ha tillbaka sitt leg

Överläkaren överklagade beslut­et om indragen legitimation, men fick avslag i Förvaltningsrätten i mars 2012.

– Minnena kommer alltid att finnas där, men jag har bestämt mig för att det inte ska påverka mig. Han kan inte kontrollera mitt liv längre, säger Emma.

Fotnot: ”Emma” vill inte framträda med sitt riktiga namn.