”Det var ovanligt många sexbrott”

NYHETER

2012 miste 20 läkare sin legitimation.

– Vi fick in många anmälningar om grov brottslighet. Just sexualbrotten var ovanligt många, det har jag inte varit med om förut, säger Aud Sjökvist, ordförande i HSAN.

Aud Sjökvist, ordförande i HSAN.

HSAN beslut­ar – på begäran av Socialstyrelsen – om att återkalla läkares legitimation. Läkarna kan ha begått brott, varit grovt oskickliga i sin yrkesutövning, överförskrivit narkotikaklassade läkemedel eller ha en sjukdom eller eget missbruk som äventyrar patientsäkerheten.

2012 miste 20 läkare sin legitimation. 2011 var det bara 7.

2012 utmärkte sig

Ökningen beror dock enligt Aud Sjökvist enbart på en eftersläpning i Socialstyrelsens arbete, sedan den nya patientsäkerhetslagen infördes 2011. Årsgenomsnittet brukar ligga på 10–15 indragna läkarelegitimationer.

2012 utmärkte sig dock i statistiken

Då ökade antalet återkallade legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal på grund av grov brottslighet från tre 2011 till tio stycken 2012. Sex av dem var läkare. En var dömd för grovt narkotikabrott, två för sexuellt ofredande, en för sexuellt utnyttjande, en för framkallande av fara och en för ofredande.

– Det är anmärkningsvärt att det plötsligt gått upp så mycket. Just sexualbrotten var ovanligt många 2012, säger Aud Sjökvist.

Kan få prövotid

Vanligast är dock att dra in eller begränsa förskrivnings­rätten, vilket drabbade 14 läkare 2012 och 8 läkare 2011.

Främst för att läkarna överförskrivit narkotiska läkemedel eller eget missbruk. HSAN kan även besluta om prövotid på tre år, vilket sex läkare fick 2011 respektive 2012.

FAKTA

Så många har fällts på tre år

Antalet läkare som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har tilldelat disciplinåtgärder 2010-2012

Återkallelse av legitimation

2010: 10 läkare

2011: 7 läkare

2012: 20 läkare

Prövotid

2010: 8 läkare

2011: 6 läkare

2012: 6 läkare

Begränsning eller återkallande av förskrivningsrätt

2010: 17 läkare

2011: 8 läkare

2012: 14 läkare