Mordåtalade frias av tingsrätten

NYHETER

De två män, 34 och 21 år, som åtalats för mordet på en 41-årig man i Hässleröd friades i dag av Uddevalla tingsrätt.

Bland annat, skriver rätten, att man på grund av man inte kunnat fastställa dödsorsaken.

– Det kan inte uteslutas att hans död berott på annat som inte kunnat upptäckas vid obduktionen.

Det var den 6 oktober som den 41-årige mannen hittades död efter en brand i hans villa i Hässleröd, söder om Uddevalla.

Polisen kunde snabbt gripa två män, en 21-åring, och en 34-åring, misstänkta för att ligga bakom mannens död.

Och en tid därefter greps den dödes ex-sambo, misstänkt för att ha beställt mordet, men hon friades senare helt från misstankar.

Slogs ihjäl med hammare

I utredningen framgick att mannen sannolikt mördats med en hammare redan två dagar före branden, då kroppen hittades.

De två männen åtalades för mord, men efter den sista rättegångsdagen släppte Uddevalla tingsrätt de två åtalade på fri fot.

I dag kom domen i Uddevalla tingsrätt.

Och rätten friar de båda männen från alla anklagelser om att ha med mannens död att göra.

Det har, skriver rätten, inte gått att med säkerhet konstatera hur mannen dött, och därför kan åtalet för mord inte bifallas.

Kan ha varit någon annan

På frågan om hurvida det var de åtalade männen som misshandlade 41-åringen svårt dagarna innan branden skriver rätten att mycket talar för det, och mycket talar också för att de varit skyldiga till att ha tänt eld på hans kropp.

Men, skriver rätten, det finns fortfarande utrymme för att någon eller några andra kan vara gärningsmän.

Rätten konstaterar alltså att det är bevisat att de båda åtalade männen befunnit sig i 41-åringens bostad två dagar innan branden, och att det inte handlat om "en vänskaplig visit".

– Tvärtom är det uppenbart att stämningen mellan de åtalade och 41-åringen var spänd.

Rätten skriver vidare att expertutlåtande "ger vid handen att 41-åringen kan ha misshandlats och bundits just den kvällen"".

Båda frias

– De har också haft möjlighet att anlägga branden två dagar senare, och det finns viss bevisning i form av bensin och brandskadade kläder som pekar på att de är gärningsmän.

Men, skriver rätten avslutningsvis, det finns emellertid ett utrymme för att annan eller andra personer utfört de åtalade gärningarna.

Därför frias de båda männen.