Utdöd groda åter vid liv - mammut på tur

Foto: Wikipedia
VÄCKS TILL LIV Den munfödande grodan förklarades utrotad för 30 år sedan. Nu försöker forskare väcka den till liv igen med hjälp av ett exemplar från 70-talet som legat infryst.
NYHETER

Forskare har lyckats få fram levande celler från en utdöd groda.

Runt hörnet väntar större djur, som pungvargen och ullhårig mammut, på att väckas till liv.

– Framtidens hinder är tekniska, inte biologiska, säger professor Mike Archer vid University of New South Wales, Sydney.

Det är en variant på vad som brukar kallas munfödande groda, som forskare nu försöker väcka till liv. Grodan svalde sina ägg, kläckte dem i magen och födde genom munnen, skriver Univeristy of Newcastle, Australia.

Just den här grodarten förklarades utrotad för 30 år sedan. Men ett exemplar från sjuttiotalet har legat infryst och forskare har nu använt celler från den grodan.

Vad forskarna gjort är att man fört in cellkärnor från den döda grodan, in i eggceller från en besläktad grodart. Vissa av äggen började spontandela sig och växte till tidiga embryostadier, med flera levande celler. Metoden kallas somatisk cellkärneöverföring.

Man kallar projektet för Lasaros, efter den man som Jesus i bibeln väcker från de döda.

Nytt genetiskt material

Inget av embryona överlevde mer än några få dagar, den här gången. Men undersökningar visar att de delande cellerna innehöll genom från den utdöda grodarten.

Forskarna har kunnat utvinna nytt genetiskt material från äggen och kommer fortsätta sina försök.

– Vi ser hur Lasaros reser sig från döden, steg för steg, säger professor Mike Archer, som leder projektet.

Mammut och dront

Forskarna tittar också bortom grodor. Mike Archer säger sig vara intresserad av att försöka klona fram pungvargen, eller tasmansk tiger som den också kallas.

– Vad som är viktigt är att vi redan har visat att den här tekniken kan vara viktig som konserverande verktyg, när hundratals av jordens amfibiska arter minskar katastrofalt fort.

Vid en konferens om att återintroducera utdöda arter, i Washington den 15 mars, så ansågs ullhårig mammut, dronten, kubansk ara-papegoja och de stora moafåglarna vara tänkbara alternativ.