Läkarna skrev ut knark till narkomaner

NYHETER

Gav patient recept på 11 730 tabletter

Manlig läkare, 68. Socialstyrelsen begärde 2013-02-22 att legitimationen dras in. I januari 2013 drog HSAN in rätten att skriva ut narkotiska läkemedel. En patient fick på sex dagar recept på 11 730 tabletter. En annan fick 10 650 tabletter Tradolan på tre månader 2011.

Får inte skriva ut narkotikaläkemedel

Kvinnlig läkare, 55. Socialstyrelsen begärde 2012-12-21 att HSAN drar in läkarens behörighet att förskriva narkotiska läkemedel. Skrev sedan 2009 ut stora mängder till samma patient utan dokumentation.

Skrev ut orimligt stora mängder

Manlig läkare, 67.Socialstyrelsen begärde 2012-12-14 att HSAN ger 3-årig prövotid samt drar in behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel. Skrev ut orimligt stora mängder. Fick kritik i 19 patientfall av Socialstyrelsen för oacceptabla brister i vård och behandling.

Skrev ut knark till mycket unga personer

Manlig läkare, 63.Socialstyrelsen begärde 2012-11-29 att HSAN i drar in legitimationen. Skrev på tre månader ut 290 narkotiska recept till mycket unga personer. Varnades av HSAN 2005.

Skrev ut recept till blandmissbrukare

Manlig läkare, 74. HSAN beslutade 2013-03-05 att dra in behörigheten att förskriva narkotiska och särskilda läkemedel. Hallands-polisen larmade i mars 2011 Socialstyrelsen om att läkaren skrev ut narkotika till blandmissbrukare. Fick 3-årig prövotid 2006.

Kvinna fick 600 tabletter på en månad

Manlig läkare, 90. HSAN återkallade 2011-01-26 legitimationen.

Skrev ut stora doser Treo comp till elva patienter som var släkt. Kvinna 35 år fick 600 tabletter på en månad. Läkaren var psykiater men bedömde somatiska sjukdomar. Fick en varning 2006 av HSAN. Miste då rätten att förskriva narkotiska läkemedel.

Skrev ut recept till blandmissbrukare

Manlig psykiater, 66. HSAN drog 2011-06-21 in behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Skrev ut stora mängder till unga patienter födda efter 1980. Den yngsta var 19 år. Socialstyrelsen granskade 24 patientfall. Flera var missbrukare och fick behandling på beroendemottagning, psykiatrisk klinik eller var inlagda för avvänjning.

En 48-åring fick 100 tabletter Flunitrazepam på ett dygn. Läkaren hade en ”annorlunda och inte så restriktiv inställning” till förskrivning av narkotiska läkemedel.

Fick sin legitimation indragen – igen

Manlig läkare, 71. Socialstyrelsen begärde 2012-11-21 att HSAN drar in legitimationen. Skrev ut smärtstillande för upp­given cancerdiagnos till patienter utan cancer. Har fått legitimationen indragen tidigare, men återfick den i februari 2011.

Skrev ut stora mängder på privatklinik

Manlig läkare, 64. HSAN drog 2012-06-07 in legitimation på grund av grov oskicklighet samt sjukdom. Läkaren var specialist i röntgendiagnostik men skrev ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel vid sin privatklinik.

Skrev ut knark till sin egen son

Manlig läkare, 56. Fick 3-årig prövotid 2011-05-12 av HSAN på grund av överförskrivning av narkotiska läkemedel. Skrev även ut till sin egen son – 19-åring med missbruksproblem – som fick 500 tabletter för sex dygn mot svår ångest och skulle in på behandlingshem.

Man fick 1 600 tabletter på tre månader

Manlig läkare, 62. Miste 2011-01-25 behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel. Fick avslag av HSAN på ny ansökan 2012-12-20.

Driver klinik för utlandsfödda med posttraumatiskt stressyndrom, många med mångårigt läkemedelsmissbruk. Förskrev narkotika i sådan omfattning att han underhöll missbruket hos tio patienter. En man född 1961 fick 1 800 tabletter på tre månader.

Grovt oskicklig – i 16 fall

Manlig läkare, 60. Fick 3-årig prövotid av HSAN 2011-01-25 samt miste behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Socialstyrelsen fann att läkaren varit oskicklig eller grovt oskicklig i 16 patientfall. Överförskrev stora mängder narkotika utan medicinsk grund och underhöll eller orsakade missbruk. Kvinna född 1952 fick 2 000 Treo Comp med kodein på fyra månader samt tio Stilnoct per dygn.

Ville ha sex i utbyte mot knarkrecept

Manlig läkare, 39. HSAN drog 2012-02-24 in legitimation. Läkaren överklagade. Fick avslag Förvaltningsdomstolen 2013-01-21.

Föreslog patient med läkemedelsberoende narkotika i utbyte mot sex. Överförskrev narkotika till fyra missbrukare. Två var på sjukhus för avgiftning. Två sålde vidare.

Patient som fick tabletter hittades död

Manlig läkare, 66. Socialstyrelsen begärde 2012-07-13 att HSAN drar in läkarens behörighet att förskriva narkotiska läkemedel med mera. Skrev ut till läkemedelsberoende patient som hittades död i hemmet i januari 2011. Annan patient fick 19 tabletter Citodon och 18,5 Tradolan per dygn.

Kvinnan skrev ut 500 recept - på två månader

Kvinnlig läkare, 76. HSAN drog 2011-05-26 in behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Fick skarp kritik av Socialstyrelsen för oaktsamhet eller grov oaktsamhet i 59 patientfall. 41 var födda på 80-talet eller senare. Flera var grova narkomaner. Patientjournaler saknades. Skrev ut 500 recept på två månader 2010 till:

Patient som nyligen avtjänat fängelsestraff för narkotikabrott. Metadonbehandling planerades.

Patient som avgiftats.

Patient med allvarlig psykisk sjukdom som vårdades för missbruk.

Heroinmissbrukande man född 1982.

Man född 1981 som tvångsvårdades för missbruk.

Sju patienter som delade med sig.