Mångfalden inom S sågas i ny rapport

Foto: BJÖRN LINDAHL
Stefan Löfven (S).
NYHETER

Mångfalden bland de som sitter på ledande poster inom den svenska socialdemokratin är usel.

Det slår SSU fast i den nya rapporten ”Fyra nyanser av vitt”.

– Om man vill vara framtidens parti så måste det se bättre ut än så här, säger Evin Incir, internationell ledare för SSU.

Evin Incir, internationell ledare för SSU.

Bara några veckor inför S-kongressen i Göteborg har SSU släppt en rapport som sätter moderpartiet i allt annat än god dager. Tre SSU-företrädare har i ”Fyra nyanser av vitt” granskat mångfalden i tunga partiorgan som till exempel distriktsstyrelser, verkställande utskott och riksdagsgrupp.

Få med utländsk bakgrund i toppen

Resultatet är enligt författarna nedslående läsning. Som ett exempel nämns att hela 95 procent av de 350 kongressombuden tillhör vad man kallar den ”vita normen”. I det mäktiga verkställande utskottet är siffran 100 procent och i partistyrelsen 96 procent.

– Orsaken till att vi skrev rapporten var att vi väntat på en förändring, men såg ingen komma och då tänkte vi att det är dags för oss att ta tag i det och försöka lyfta upp diskussionen, säger Evin Incir, en författarna.

Enligt henne är bristen på mångfald något som finns i hela samhället, inte bara i socialdemokratin.

– Största orsaken till att de ser ut så här är säkert att man inte lyft upp diskussionen och att man inte egentligen varit medveten om de strukturer som genomsyrar samhället, men också vårt parti. Och om vi ska vara ett parti som pratar om att vi är framtidens parti så måste vi vara bättre.

Vill starta debatt

SSU-författarna har valt att inte lägga fram konkreta förslag på hur situationen ska förbättras. I stället är målet att få upp frågan till diskussion.

– Sedan är det upp till arbetarkommunerna, partidistrikten och partiet centralt att ta tag i diskussionen och föra den på ett mer djupt sätt och se till att hitta olika lösningar på problemet. För om det fortsätter att se ut så här så innebär det att många människor inte känner att kan vara med och påverka sin vardag via politiken.

”Finns grogrund”

Evin Incir säger att det finns en bra grogrund av S-medlemmar som har icke-svensk och utomeuropeisk bakgrund.

– Då ska det inte heller vara svårt för socialdemokratin att hitta icke-vita svenskar helt enkelt. Vi kan bättre. Nu är det snart dags att sätta listorna inför valet nästa år till riksdag, landsting och kommuner och även välja företrädare i de olika arbetarekommunerna och distriktsstyrelserna. Nu handlar det om att ta diskussionen på allvar och sedan implementera det också, säger hon.

Löfven: Vi behöver mer blandad representation

När S-ledaren Stefan Löfven i dag besökte en kaffeträff för riksdagsjournalister så fick han frågor om SSU-rapporten.

– Jag har inte hunnit läsa den men inom S har vi ett behov av att ha en mer blandad representation även bland dem som kommer utifrån Europa, säger hon.

Enligt Löfven så handlar det om att vara verkligt uppmärksam på frågan.

– Vi behöver se till att stödja människor som kommer till oss att bli aktiva och få förtroendeuppdrag och få erfarenhet och på den vägen utvecklas. Det är ett medvetet val, det går att jämföra med jämställdhetsarbete, det var vi som tog tag i det och såg till att ha varannan kvinna och man på listorna. Så det är en kultur som ska finnas i partiet, att vi har det för ögonen, säger Löfven.