”Skulle behöva dubbelt så många patologer”

NYHETER

Den 75-årige patologen analyserade 90 vävnadsprover om dagen.

Ett skäl till den osannolika arbetsbördan kan ha varit bristen på patologer.

– Det finns 200 patologer i sjukvården. Vi skulle behöva dubbelt så många, säger Ingvar Karlberg, professor och sekreterare i utredningen ”Svensk patologi.”

Ingvar Karlberg.

Runt 200 patologer är i dag kliniskt aktiva på sjukhusen.

– Det är alldeles för få. Vi skulle behöva ha totalt 400, säger Ingvar Karlberg, sekreterare i den statliga utredningen om svensk patologi som överlämnades till regeringen i mars 2012.

Går snart i pension

Främst saknas patologer i medelåldern. Många är äldre och kommer att gå i pension. Därför hyr sjukvården in patologer över 65 år.

Vilka konsekvenser får bristen på patologer för cancervården?

– Det blir långa väntetider. Patienterna får vänta längre på provsvar och behandling, säger Marie Beckman Suurküla, som ledde utredningen.

Finns det risk för patient­säkerheten?

– Ja, i långa loppet, om man inte gör något nu.

”Inte tagit på allvar”

Bristen på patologer är en flaskhals i vården av cancerpatienterna.

Ett välanalyserat vävnadsprov med korrekt diagnos är grunden för att kunna ge patienten en effektiv cancerbehandling.

– Problemet är att man inte riktigt tagit det här på allvar. Vad har blivit verklighet av våra förslag?

2011 utfärdades endast 20 nya specialistbevis för patologer i Sverige. Antalet kan tillfälligt öka genom rekrytering från andra länder.

ARTIKELN HANDLAR OM