Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Barnet dog vid förlossningen

HÄR JOBBADE GYNEKOLOGENEn sugklocka ska användas i max 20–25 minuter – ändå använde läkaren en sådan i tre kvart när en baby skulle förlösas. Han lastas ensam för att barnet dog och mamman fick svåra förlossningsskador vid händelsen i juni 2011. Nu har 66-åringens legitimation dragits tillbaka.   HÄR JOBBADE GYNEKOLOGENEn sugklocka ska användas i max 20–25 minuter – ändå använde läkaren en sådan i tre kvart när en baby skulle förlösas. Han lastas ensam för att barnet dog och mamman fick svåra förlossningsskador vid händelsen i juni 2011. Nu har 66-åringens legitimation dragits tillbaka.

Läkare som våldtar eller för­griper sig sexuellt på sina patienter.

Läkare som är grova brottslingar.

Läkare som tjänar storkovan på att skriva ut enorma mängder narkotikaklassade läkemedel till missbrukare.

I två dagar har Aftonbladet granskat Sveriges läkarkår.

Vi har gått igenom alla anmälningar gentemot läkare 2011–2012 från Socialstyrelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd – samt alla beslut från HSAN som lett till att läkare förlorat sin legitimation, sin behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel samt beslut om treårig prövotid.

Vi avslöjar Sveriges 33 värsta läkare och möter även deras offer.

I dag berättar vi om de läkare som är så okunniga, inkompetenta och slarviga att de riskerar sina patienters liv och hälsa.

En 75-årig professor i patologi felbedömde så många cancerprover att han ådrog sig sju Lex Maria-anmälningar.

Två av patienterna som fick fel diagnos dog.

Men trots sin uppenbara inkompetens får flera av dessa läkare fortsätta att arbeta. Av de sex läkare som vi granskar i dag har hittills bara två förlorat sin legitimation.

Använde sugklocka för länge – barnet dog

Manlig gynekolog, 66. Socialstyrelsen begärde 2012-12-11 att HSAN återkallar legitimationen på grund av grov oskicklighet.

Lex Maria-anmälan i juni 2011 från Höglandssjukhuset i Eksjö. En förlossning slutade med att barnet avled.

Barnet förlöstes med sugklocka. Sådan ska användas i max 20–25 minuter, därefter ska kejsarsnitt övervägas. Sugklocka användes dock i 45 minuter.

Det medförde en långdragen förlossning som slutade med att barnet avled.

Socialstyrelsen lastar läkaren ensam. Läkaren hade ”med full insikt och med mycket stor marginal överskridit dessa tidgränser”. Också modern, född 1985, fick svåra förlossningsskador.

Oklart om läkaren ens har träffat patienterna

Manlig psykiater, 60. Socialstyrelsen begärde 2012-05-30 att HSAN ger läkaren treårig prövotid för oskicklighet.

Arbetade på en psykiatrisk klinik i Sydsverige. Anmäldes enligt Lex Maria i januari 2011.

Socialstyrelsen granskade 32 journaler och fann stora brister i journalföringen och vården av 21 svårt psykiskt sjuka patienter.

Läkaren underlät systematiskt att göra självmordsriskbedömningar, undersökningar och uppföljningar. Det var oklart om han över huvud taget hade träffat hälften av sina patienter.

Saknade licens för att vara kirurg – i Sverige

Manlig läkare, 66. HSAN beslutade 2011-03-15 om treårig prövotid för grov oskicklighet.

Läkaren arbetade på en privat kirurgklinik – utan svensk specialistkompetens i kirurgi. Fyra Lex Maria-anmälningar under 2010.

Läkaren gjorde fel i 19 patientfall. Fick 2010 varning av HSAN. Exempelvis: Han utförde åderbråcksoperationer felaktigt på 15 patienter.

Kvinna född 1943 fick skador på gemensamma gallgången vid galloperation. Hon fick föras nedsövd till sjukhus för omfattande kirurgi.

Ställde fel diagnoser – och fattade inga beslut

Manlig allmänläkare, 55. HSAN återkallade 2012-10-25 legitimationen på grund av grov oskicklighet.

Läkaren fick legitimation i Rumänien 1984 och i Sverige 2008.

Primärvården i Göteborg uppgav i en skrivelse till Socialstyrelsen i januari 2011 att läkaren hade stora brister i medicinsk kunskap. Journalerna och utredningarna var bristfälliga. Han ställde fel diagnoser eller inga diagnoser och fattade inga beslut alls.

Socialstyrelsen granskade 36 journaler. Läkaren fick skarp kritik i 11 patientfall.

Lex Maria-anmäld i december 2010 kring vården av kvinna född 1973 med olika besvär. Läkaren beställde ultraljud av lever, galla, bukspottskörtel. EKG. Lungröntgen. Remiss till reumatolog, neurolog, öron-näsa-hals. Skrev ut medicin mot nervsmärta, magsår och sköldkörtelrubbning. Allt var fel.

Man född 1930 remitterades till demensutredning utan grund.

Man född 1979 fick fel diagnoser tre gånger, som neuropati.

Två små pojkar blev skadade vid ingrepp

Manlig ortoped, 44. Socialstyrelsen begärde 2012-09-26 att HSAN ger läkaren treårig prövotid för oskicklighet.

Två Lex Maria-anmälningar mot läkaren: En i februari 2011 från Vrinnevisjukhuset. En i januari 2012 från landstinget i Östergötland.

Kritiserades av Socialstyrelsen för att han på fyra patienter inte genomfört handkirurgi i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Två som skadades av ingreppen var en pojke född 2001 och en pojke född 2006.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet