Professorn hyllar Cyperns nej till EU

"Bättre omdöme än EU"

NYHETER

Tyska finansministern dömer ut cyprioterna.

Men professorn i nationalekonomi Mats Persson hyllar dem:

– Cyprioterna vet mer om banksystemet än EU-kommissionen. Det var rätt val. Det här är en prestigeförlust för EU.

Mats Persson, professor i nationalekonomi.

Mats Persson är professor i nationalekonomi och författare till boken ”Den europeiska skuldkrisen”.

Vad skulle du säga till de cypriotiska parlamentsledamöterna som sa nej till EU:s räddningspaket?

– De visade bättre omdöme i bankfrågor än EUs ledare. Förslaget är helt idiotiskt. Stödlånen till Grekland har uppmuntrat bankerna att ta större risker, det är inte farligt för dem. Går det bra tjänar vi pengar och dåligt så tar staterna över riskerna.

Vad händer nu?

– Nu tvingas EU backa och säga att vi skyddar småspararna. De kanske skyller på varandra: IMF på ECB och ECB på EU-kommissionen.

Vad tycker du om EU:s krav på att beskatta privata besparingar i Cyperns banker?

– De säger att vi ska rädda bankerna, sen räddar de bankerna genom att skrämma bort kunderna från bankerna. Cypern är litet, så om Cypern kollapsar spelar det inte så stor roll för Europa.

Vad händer om Cypern går statsbankrutt?

– Då skriver man ner statsskulden med sjuttiofem procent och alla cypriotiska statsobligationer betalas bara till halva värdet. Då får banker som köpt på sig sådana ta förlusterna. Har de köpt på sig så mycket att de går omkull får landet banken ligger i ta över den banken. Sen kommer inga banker våga låna ut till Cypern de närmaste tio åren. Det är ingen lätt lösning men Cypern är litet och kollapsar det spelar det inte sås stor roll för Europa.

Vad är problemet då?

– Vad de spanska småspararna drar för slutsatser: ”Det är nog bäst att jag tar ut mina pengar från banken”, då kollapsar det spanska systemet och det är en stor katastrof för Europa.

Vad rekommenderar du de spanska småspararna att göra?

– Är man spansk småsparare borde man rimligen ta ut sina pengar och flytta över till en tysk eller svensk bank. Deutsche bank har rimligen ett kontor i Spanien.

Vad säger du om att Cypern diskuterar med Ryssland?

– Det är en politisk fråga. Om Ryssland vill köpa politiskt inflytande på Cypern blir situationen en annan i Europa. Ska vi låta dem köpa inflytande på Cypern? Ryssland kanske vill bygga flottbaser eller har några politiska krav för att gå in med pengar. Cypern måste alltid rösta för Ryssland i FN eller något antar jag, men det det är politik på hög nivå.

Vad tycker du att EU ska göra nu?

– Länder som Sverige och Tyskland som har fungerande banksystem måste fundera på om EU:s byråkrater är kompetenta nog att kontrollera en bankunion. Ska vi lämna över makten till byråkraterna i Bryssel?

FAKTA

Förkortningar

ECB=Europeiska Centralbanken

IMF=Internationella Valutafonden

EU-kommissionen=Styrande institution i EU som föreslår lagar och lagändringar i EU.