De vill lösa problemet med guldpensionerna i riksdagen

Foto: RIKSDAGEN / STEFAN JERREVÅNG
De moderata riksdagsledamöterna Carl-Oscar Bohlin och Hanif Bali.
NYHETER

Guldpensionerna i riksdagen slopas 2014 – men bara för de som inte redan sitter i kammaren.

Nu kräver två M-politiker att de ska vara upp till ledamöterna själva att välja om de vill vara kvar i det gamla systemet eller inte.

– Sedan får de som vill behålla den gamla pensionen stå för det inför väljarna på valdagen, säger Hanif Bali (M).

De guldkantade pensionsreglerna för landets riksdagsledamöter har varit en omdiskuterad fråga under en lång tid. Men i våras lyckades partierna enas om att det gamla systemet skulle slopas från och med valet 2014.

Frågan utreddes av Villkorskommitén, som tillsattes av riksdagsstyrelsen. I våras presenterade de nya regler, som även väntas följas av kommun- och landstingspolitiker. Just nu är förslaget ute på remiss.

Stramare regler

Enligt gällande regler kan den som fyllt 50 år och suttit i riksdagen i minst sex år kvittera ut tiotusentals kronor i månaden, totalt flera miljoner kronor, hela vägen tills de fyllt 65 år. Det kostade skattebetalarna 63 miljoner kronor under 2011.

Men efter valet 2014 så stramas reglerna år ordentligt. Pension ska bara betalas ut i två år och bara till de som suttit i minst åtta år. Samtidigt tas den undre gränsen på 50 år bort, vilket innebär att det bara är hur länge en ledamot suttit i riksdagen som spelar roll.

Men de nya reglerna innefattar bara de som kommer in i riksdagen efter 2014. De som redan sitter där kommer alltså att fortsätta att omfattas av det gamla, mer lukrativa, systemet. Det har retat upp flera personer i kammaren. Flera partier har krävt att alla ledamöter borde omfattas av de nya reglerna.

Vill att ledamöterna själva ska få välja

Nu har två moderata ledamöter, Carl-Oskar Bohlin och Hanif Bali, presenterat något som de själva ser som en kompromisslösning. I ett remissvar till Villkorsutredningen skriver de att de tycker att de ledamöter som redan sitter i riskdagen borde få välja om de vill gå över till det nya pensionssystemet eller inte.

– Det är bra att reglerna nu kommer att ändras, för de gamla stack många människor i ögonen. Men vi tycker att det borde vara valfritt för oss att gå över till det nya systemet, det är en möjlighet vi i dag saknar, säger Hanif Bali.

Han menar att det är orimligt att han ska behöva ställa sig i valstugan och berätta för väljarna att han omfattas av ett system som han själv varit hårt kritisk mot.

– Det blir en bisarr situation. De som vågar titta sina väljare i ögonen och säga att de vill tillhöra det gamla systemet, de får göra det. Och sådana som vi borde få säger att vi vill tillhöra det nya.

"Det är inte livstidsuppdrag"

Bali säger att han till viss del förstår utredningens argument för att det gamla systemet ska finnas kvar för de som redan sitter i riksdagen.

– De säger att de avtal ska hållas som gällde när man kom in första gången, vilket ju kan vara rimligt. Men samtidigt är det ett uppdrag som man väljs för vart fjärde år och inte som ett livstidsuppdrag.

Det var framför allt Socialdemokraterna och Moderaterna som inte ville att det nya systemet skulle gälla alla ledamöter. Men enligt Hanf Bali är det snarare en genarationsfråga än en partipolitisk fråga.

– Jag tror att många, från olika partier, hade valt att gå över till det nya systemet om de fick chansen. Vi försöker vara konstruktiva i det här förslaget. Det innebär att det är valfritt hur man vill göra och att man sedan får förklara sitt val inför väljarna.