Vill föda sin döda systers barn

NYHETER

– Låt mig få föda min döda systers barn.

Kvinnan har fått sin systers nedfrusna ägg i arv.

Nu vädjar hon till Socialstyrelsen om att få provrörsbefrukta dem.

I brevet till Socialstyrelsen beskriver Uppsalakvinnan hur hennes syster drabbades av en sjukdom som krävde en tuff behandling.

För att rädda möjligheten att i framtiden bli gravid frystes ett antal ägg från systern ner på Akademiska sjukhusets Reproduktionscentrum.

Äggen med i testamentet

Hon skrev också ett testamente där hon ’’överlåter all äganderätt och förfoganderätt till dessa befruktningsdugliga ägg åt min syster NN’’.

I brevet till Socialstyrelsen skriver kvinnan:

– När jag och mina föräldrar nu begravt vår kära syster/dotter har vi en sista innerlig önskan; den att jag skulle få bära min syster NN:s barn och därmed föra hennes genetiska arv till eftervärlden.

Systern hade samma önskemål i sitt testamente.

Olagligt i Sverige

I Sverige är det olagligt att använda sig av spermier eller ägg från avlidna personer och därför vädjar Uppsalakvinnan om att få tillstånd att föra äggen ur Sverige till sitt hemland, där det är tillåtet.

Det finns ingenting som hindrar att nedfrusna ägg förs ut ur landet, det sker regelbundet mellan kliniker i Europa och EU-lagstiftningen har ändrats just för att underlätta det.

– Men vi kan inte medverka till något som är olagligt i Sverige, säger Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionskliniken i Uppsala.

Frågan ligger nu hos Socialstyrelsen rättsliga råd.

– De kan beordra oss att bryta mot lagen i ett sådant fall, säger Julius Hreinsson.

Rapport kräver lagändring

I slutet av februari år publicerade Statens medicinal-etiska råd sin rapport om assisterad befruktning. I rapporten anser rådet att det ska bli tillåtet att använda spermier och ägg från avlidna donatorer men avser då att en redan påbörjad behandling ska kunna fortsätta även om en part avlider.

I rapporten diskuteras också vem som ska ha förfoganderätt över nedfrusna celler och få rätt att föra dem ur landet.

ARTIKELN HANDLAR OM