Polisen gjorde fel vid Hjulstabron

Följde inte sina egna regler vid polisjakten som slutade med två döda

1 av 14 | Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX
Här bärgas bilen som männen färdades i i mars i år.
NYHETER

Två personer dog när de stupade ner för den öppna Hjulstabron tidigare i mars.

Nu visar polisens egna dokument att de agerade fel.

Att öppna bron räknas som ett fast hinder, men polisen följde inte regler som ska följas vid användande av sådana, det skriver SVT Nyheter.

De två personerna hade snattat bensin för 288 kronor. De blev efter det jagade av polisen, som valde att öppna Hjulstabron för att få stopp på dem.

Men de stannade inte och körde ner i vattnet.

I de nya dokument som SVT Nyheter tagit del av framgår det att man använt ett så kallat fast hinder när man valde att öppna bron.

Men för att använda ett sådan krävs att man visar på hindret på en rad sätt, bland annat ska en polisbil varna för hindret med påslagna blåljus. Men det gjordes inte.

Vid Uppsalapolisen vill man inte kommentera om bron användes som ett fast hinder, även fast så är fallet.

– Eftersom det rör förundersökningens interna kärna om vad som har hänt och vilka åtgärder som man har vidtagit är jag förhindrad att kommentera, säger Per Halldén, chef för ordningsavdelningen vid Uppsalapolisen, till SVT Nyheter.

Ska stå i proportion

I dokumentet skriver polisen att "Rapport om fast hinder ska skall skrivas." Men någon sådan rapport skrevs aldrig.

Riksenheten för polismål utreder just nu om polisen agerat fel i samband med olyckan. Förutom att man inte markerat för fast hinder kan även själva jakten bli föremål för kritik.

Lagen slår fast att en polisinsats ska stå i proportion till det begångna brottet. Det återstår att se om utredningen anser att beslutet att öppna bron stod i proportion till brottet eller inte.

Tolkar föreskrift fel

Enligt Uppsalapolisen handlade inter jakten på de två männen om något förföljande. Man menar att jakten måste avslutas med en prejning för att det ska räknas som ett förföljande.

Men enligt kommissarie Martin Lundin, som varit med och författat föreskriften om förföljande, så tolkar Uppsalapolisen fel.

– En rapport ska upprättas vid de fallen som poliserna antingen förföljt ett fordon för att stoppa det, eller använt något tekniskt hjälpmedel i samma syfte, säger han till SVT Nyheter.