Fler yngre drabbas av stroke

NYHETER

Risken för att drabbas av stroke redan mellan 35 och 44 års ålder har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet.

Däremot minskar hjärt-kärlsjukdomarna och vi lever allt längre, enligt Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens årliga rapport om folkhälsan.

För kvinnor mellan 35 och 44 år har risken för stroke ökat med 21 procent och för männen i samma ålder med 15. Värst drabbade är personer som inte fortsatt att plugga efter grundskolan. Dessa löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av stroke jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning.

– Det är alarmerande och visar hur viktigt det är att förebygga riskfaktorer som övervikt och rökning redan tidigt i livet. Hälso- och sjukvården måste ge ett bra stöd till personer som vill ha hjälp att gå ner i vikt eller sluta röka. Det är också en tydlig signal till vården att även yngre patienter kan ha högt blodtryck och högt blodsocker, säger Inger Heimerson, projektledare på Socialstyrelsen till TT.

Hjärt-kärlsjukdomarna har generellt sett minskat kraftigt, något som gör att vi lever allt längre. Men bland yngre medelålders kvinnor med kort utbildning är trenden den motsatta, risken för hjärtinfarkt har ökat med 45 procent sedan mitten av 1990-talet, visar rapporten.

TT