Vaccin ökar risken för narkolepsi hos unga

Nu omfattande svensk studie visar på ökad risk för narkolepsi

Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX
OMFATTANDE STUDIE Studien är den största vaccinstudien om Pandemrix som genomförts i Europa för att ytterligare undersöka risker med och biverkningar av det hårt kritiserade vaccinet mot svininfluensan.
NYHETER

Vaccination med Pandemrix - mot svininfluensan - ökar även risken för narkolepsi hos unga vuxna 21-30 år.

I denna grupp är risken fördubblad.

Det visar i dag en omfattande registerstudie av Läkemedelsverket.

– Det är en lättnad att den här gruppen fått ett positivt besked, säger Per-Åke Olsson, sekreterare i Narkolepsiföreningen.

Resultaten presenterades vid en presskonferens på Läkemedelsverket i Uppsala klockan tio under förmiddagen.

I studien har man jämfört 3,3 miljoner vaccinerade och 2,5 miljoner ovaccinerade personer i Sverige.  Det är en registerstudie som genomförts i sju landsting/vårdregioner som Läkemedelsverket tillsammans med Karolinska Institutet genomfört och omfattar perioden 1 oktober 2010 -31 december 2011.

Undersöka biverkningar

Studien är den största vaccinstudien om Pandemrix som genomförts i Europa för att ytterligare undersöka risker med och biverkningar av det hårt kritiserade vaccinet mot svininfluensan.

Den nya studien bekräftar ytterligare sambandet mellan vaccination med Pandemrix och förhöjd risk för narkolepsi hos barn och unga under 21 år.  Den här studien visar en ökad risk för narkolepsi med tre gånger hos denna grupp. Det är en något lägre riskökning än Läkemedelsverkets tidigare registerstudie visat.

Det förklaras enligt forskarna av att antalet diagnosticerade fall av narkolepsi ökat även hos ovaccinerade barn och ungdomar.  Statistiskt innebär riskökningen cirka fyra extra fall per 100 000 vaccinerade individer hos barn och ungdomar under 21.

Avtar med åldern

Men studien visar också att risken ökar med två gånger för unga vuxna i åldern 21-30. En dubblerad risk alltså.

– Det är ju väldigt positivt att den här gruppen unga vuxna nu har fått ett besked. Många är ute i arbetslivet och det är ett stort problem att de inte har fått sin sambandsbedömning gjord tidigare. Då får de ju heller ingen ersättning från Läkemedelsförsäkringen, säger Narkolepsiföreningens sekreterare Per-Åke Olsson.

Riskökningen avtar dock med stigande ålder och för personer över 40 år finns ingen riskökning alls.

Man har även undersökt sambandet mellan vaccination med Pandemrix och ett 50-tal andra neurologiska, immunrelaterade  och autoimmuna sjukdomar, men har inte kunnat hitta någon ökad risk.

Enligt projektledaren och professorn Ingemar Persson på Läkemedelsverket så är detta en mycket omfattande och viktig studie som ger värdefull kunskap om säkerhetsaspekterna kring vaccinet Pandemrix.

ARTIKELN HANDLAR OM