DO: Vanligt att nekas bostad eller inträde

"Hårdare samhällsklimat"

NYHETER

DO hanterar nästan två tusen fall av diskriminering varje år. Över fem hundra av dem gäller diskriminering av etnicitet.

– Vi ser ett hårdare samhällsklimat idag, säger Maria Stensson, utredare på DO, till Aftonbladet.

Mörkhyade, romer och samer. Utomnordiska namn, utomeuropeiskt utseende eller kulturellt avvikande kläder. I Diskrimineringsombudsmannen, DO:s, arkiv finns alla former av etnisk diskriminering i överflöd.

Ovälkomna i butik

– Typexempel på anmälningar om etnisk diskriminering kan handla om att man nekas bostad på grund av etnisk tillhörighet, att man nekas inträde i en butik eller på ett café, att man utsätts för trakasserier på bussen eller i skolan. Trakasserier kan vara kränkande kommentarer som anspelar på till exempel hudfärg eller etnisk tillhörighet, säger Maria Stensson som är utredare på Diskrimineringsombudsmannen.

Hårdare klimat

Varje år får Diskrimineringsombudsmannen, DO tusentals anmälningar om diskriminering. Av dem är en dryg tredjedel anmälningar om etnisk diskriminering.

– Vi ser ett hårdare samhällsklimat idag, vilket tyvärr drabbar personer bland annat utifrån etnisk tillhörighet, det är en av de största grunderna, säger Maria Stensson.

Sedan DO startades 2009 har antalet anmälningar av etnisk diskriminering minskat gradvis från 761 2010 till 514 2012.

– Det avspeglar sig inte i antalet anmälningar som kommer in till DO, då dessa har  minskat, men självklart finns det ett stort mörkertal.

FAKTA

Anmälda fall

Anmälningarna till DO minskar. Förra året tog myndigheten emot 514 anmälningar om diskriminering på grund av etnicitet. Det är strax under en tredjedel av det totala antalet diskrimineringsanmälningar till DO.

Källa: DO.se