Regeringskansliet får kritik av JO

NYHETER

Annie Lööfs departement bokförde sin dyra julfest som ”seminarieverksamhet”.

Sedan förhalade man utlämnandet av fakturorna när Aftonbladet ville granska festandet – och lät dokumenten gå på remiss inom myndigheten innan de lämnades ut.

Nu kritiseras regeringskansliet av JO – för att ha brutit mot grundlagen.

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar i dag regeringskansliet ”för att i tre dagar ha väntat med att lämna ut en allmän handling, som i princip borde lämnats ut omgående”.

JO skriver i beslutet att näringsdepartementets agerande inte varit förenligt med grundlagens skyndsamhetskrav. Myndigheten kritiseras vidare för att ha skickat runt ”ett utkast” till vad som skulle nå offentligheten inom regeringskansliet. Detta kritiserar myndigheten då det enligt JO ”knappast kan ha funnits” något behov av sekretessprövning.

Utelämnade julfesten

Det var i början av augusti som Aftonbladet begärde ut näringsdepartementets internrepresentation. Men när Aftonbladet till slut fick ta del av handlingarna fanns inte uppgifterna om departementets julfest med – dessutom hade man i all hast städat upp bland fakturorna och gjort avdrag för sprit som skattebetalarna stått för. JO instämmer i att julfesten borde betraktas som internrepresentation men går i detta fall inte så långt som till att utdela kritik.

”Fortsätter år efter år”

Aftonbladets Richard Aschberg anmälde näringsdepartementet till JO på grund av missförhållandena.

– Jag tycker att det är jättebra att JO gör den här bedömningen. Tyvärr så fortsätter det här år efter år, trots kritik från JO.

I beslutet skriver JO att Aftonbladets begäran var särskilt viktig på grund av nyhetsskedet som rådde vid tidpunkten. Richard Aschberg hävdar att departementet förhalade utlämnande av politiska skäl.

– Jag hävdar att det är Annie Lööfs stab som kräver att få reda på saker innan handlingarna lämnas ut. I det här fallet var det inte ens någon sekretessprövning.

Tar till sig kritiken

På näringsdepartementet hävdar man att JO:s kritik är riktad mot regeringskansliet som är en annan del av samma myndighet.

– Jag kan inte se att de riktar någon kritik mot oss över huvud taget. Men generellt sett är regeringskansliet måna om att följa Tryckfrihetsförordningens bestämmelser när det gäller utlämnandet av allmänna handlingar. Vi tar naturligtvis till oss när JO riktar kritik, säger Fredrik Ahlén, expeditionschef på näringsdepartementet.