Birkaflickan var inte från Birka

NYHETER

Den så kallade Birkaflickan är dragplåster på Historiska museets vikingautställning. Nu visar isotopanalyser att flickan troligen inte alls är från Birka.

– Min gissning är att hon kommer från norra Tyskland eller södra Danmark, säger Charlotte Hedenstierna Jonson, forskare på Historiska museet, till TT.

Flickan dog i sexårsåldern i mitten på 900-talet. Hon begravdes i Birka med dyrbara föremål som visar att hon hörde till en välbeställd familj.

Men hennes dräkt och smyckesuppsättning är inte typiska för Mälardalen.

– Det är osannolikt att hon kommer från Mälarregionen, säger Charlotte Hedenstierna Jonson, forskare på Historiska museet, till TT.

För att luska i flickans ursprung har forskare mätt halterna av svavel, kväve och kol i skelett och tänder. Djurben har använts som referens, med antagandet att djuren är uppväxta på Birka.

– Djuren har en annan svavelprofil än vad hon har, säger Charlotte Hedenstierna Jonson.

Slutsatsen är att flickan inte är uppfödd på lokal mat.

Till 900-talets Birka strömmade människor från många olika håll.

– Min gissning är att hon kommer från norra Tyskland eller södra Danmark.

Charlotte Hedenstierna Jonson pekar på att där var man kristen och att flickan är begravd i någon slags kristen tradition i Birkas kanske finaste gravfält, högt beläget och innanför stadsvallarna.

FAKTA

Birkaflickan välbeställd

Hon var cirka sex år när hon dog. Åldern är bestämd med viss säkerhet eftersom hon begravdes med lösa mjölktänder och med sexårstanden på väg fram.

Hon var drygt en meter lång.

Det finns inga spår eller skador på skelettet som kastar ljus över dödsorsaken.

De dyrbara föremålen i hennes grav visar att hon kom från en välbeställd familj. Halten kväve i skelettet tyder på att familjen hade råd att äta mycket kött, när basfödan under vikingatiden var spannmål och grönsaker.

Källa: Historiska museet (TT)

TT