Vapenskrammel med miljoner soldater

1 av 4
NYHETER

När Nordkorea spänner musklerna är det förvisso med en gigantisk armé i ryggen.

Totalt beräknas landet ha 1,2 miljoner soldater och upp till 7,7 miljoner reservister.

Men siffrorna är osäkra – och vapenarsenalen är i mångt och mycket förlegad.

Syd mot Nord.

Sedan 1953 har de båda länderna teoretiskt sett befunnit sig i krig.

Efter tre års strider slöts ett stilleståndsavtal 1953 men formellt har fred aldrig uppnåtts.

En fyra kilometer bred demilitariserad zon har delat halvön sedan dess och är fortfarande gräns mellan länderna - ständigt bemannad, ständigt beväpnad. Mängder av incidenter har inträffat under åren och har tidvis kunnat liknas vid rena strider. 

Vapenskrammel från 60-talet

Enligt siffror från Internationel Institute for Strategic Studies förfogar Nordkorea över 1,2 miljoner soldater, har 4 100 stridsvagnar och lägger en fjärdedel av sin BNP på militären. Siffrorna är, som det mesta med den slutna kommunistdiktaruren, osäkra - och ungefär hälften av landets viktigaste vapen utvecklades på 1960-talet. Den andra hälften beräknas vara ännu äldre och mycket av landets arsenal är i praktiken oduglig på grund av brist på reservdelar, bränsle samt dåligt underhåll.

28 000 soldater – från USA

I Sydkorea rasslar vapenskramlet också med märkbar styrka. Sydkoreas armé är förvisso nära hälften så stor som Nordkoreas, men landet har USA i ryggen med 28 000 stationerade amerikanska soldater på plats. Faktum är att USA sedan 1978 står som militärt befäl när det kommer till Sydkoreas försvar, en uppgift som tidigare låg hos FN. De båda länderna är allierade och varje vår genomförs gemensamma militärövningar. Övningar som brukar få Nordkorea att ryta till och som även ligger bakom den senaste tiden brösttoner från Kim Jong-Un.

2006 – första kärnvapenprov

Länge hade USA hundratals kärnvapen i Sydkorea, en arsenal som började avvecklas under Jimmy Carters presidentperiod på 1970-talet. 1992 enades länderna om ett stopp för fortsatt tillverkning av kärnvapen på halvön och året därefter krävde FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, att få kontrollera misstänkt framställning av plutonium i Nordkorea. Landet sa nej och när USA backade upp IAEA:s krav hotade krig. Efter förhandlingar lovade Nord att stoppa sitt kärnvapenprogram - ett löfte som landet dock brutit mot gång efter annan. 2002 bekräftade Nordkorea att man anrikade uran och 2006 genomförde landet sitt första kärnvapenprov.

Krigsretorik vanlig

Under 2000-talet har krigsretoriken i regionen skärpts vid flera tillfällen. När USA:s dåvarande president George W Bush kallade Nordkorea för en del i "ondskans axelmakter" reagerade Nord kraftigt. Samma år utbröt strider i ett gränsområde på Gula havet - med många dödsoffer som följd. I mars 2010 sänkte Nordkorea ett sydkoreanskt örlogskepp och 46 besättningsmän omkom. Svaret från Sydkorea och USA blev massiva militärövningar i området - och kraftiga sanktioner.

Nord hotade med hämnd, ytterligare sanktioner genomfördes och 2011 tog Kim Jong-Un över som "partiets, statens och arméns högste ledare".

Källor: Säkerhetspolitik.se/Wikipedia/Aftonbladets arkiv/AP

Syd- och Nordkoreas militära balans

Grundstyrkor

Aktiva trupper: 1,2 miljoner - 655,000 (+28 000)

Reserv- och paramilitära styrkor: 5-7,7 miljoner - 3 miljoner

Stridvagnar: 4100 - 2400 (+50)

Pansarbandvagnar: 2500 - 2600 (+110)

Bärbart fältartilleri: 8500 - 2500 (+16)

Raketavfyrningsramper: 5100 - 200 (+40)

Granatkastare: 7500 - 6000

Luftvärnskanoner: 11 000 - 300

Flygvapen

Stridsflyg: 820 (620 fungerande) 460 (+90)

Helikoptrar: 300 - 680 (+120)

Marina styrkor

Stridsfartyg: 3 - 19

Patrullbåtar: 383 - 111

U-båtar: 70 -23

Svävare: 135 - 5

Landstigningsfartyg: 130 - 41

Källa: International Institute of Strategic Studies

Sammanställning: AP.