Fast jobb – när du fyllt 49

Unga utan arbete ökar kraftigt – klicka dig runt på Aftonbladest interaktiva karta här!

Foto: Jerker Ivarsson
tar vad som helst Amanda Liljegren, 21, och kompisen Linda Pettersson, 22, tillhör den tredjedel av alla unga i Ronneby som saknar arbete. Amanda kan tänka sig vilket jobb som helst. Linda planerar att flytta till Stockholm efter sommaren och jobba på restaurang och gå en skådespelarutbildning.
NYHETER

157 000 unga är utan jobb. Allt fler fastnar i långtidsarbetslöshet.

Värst drabbas de lägst utbildade – många får inte fast jobb förrän i 50-årsåldern.

– Långtidsarbetslöshet är allvarligare för unga än för vuxna. De får ett negativt beteende snabbare än vuxna, säger Arbetsförmedlingens ­prognoschef Tord Strannefors.

I februari 2013 var 157 000 svenskar i åldrarna 15 till 24 år arbetslösa, enligt SCB:s statistik. Det innebär att mer än var fjärde ung svensk bland de som ingår i arbetskraften – 26,4 procent – gick utan jobb. Av dem var 82 000 heltidsstuderande som sökte arbete.

Situationen har förvärrats de senaste åren. På bara ett år har antalet unga arbets­lösa ökat med 8 000 sedan i februari 2012. För fem år ­sedan, 2008, var andelen unga arbetslösa väsentligt lägre, 20,2 procent.

Nästan en fördubbling

SCB:s siffror bygger på ­intervjuer med ett urval svenskar och är jämförbara med hela EU. Om man i stället tittar på andelen 18–24-åringar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen låg arbetslösheten i februari något lägre: 17,9 procent. Det är nästan en fördubbling ­sedan 2008, då 9,7 procent var arbetslösa.

De värst drabbade kommunerna i februari var skånska Bromölla med 35,7 procent arbetslösa 18–24-åringar och värmländska Fors­haga med 35,1 procent. På länsnivå låg Blekinge sämst till, med 28 procent.

Den genomsnittliga arbetslösa i åldersgruppen får jobb inom 16 veckor. Men en allt större grupp arbetslösa unga får inte jobb alls och långtidsarbetslösheten bland unga har ökat kraftigt sedan 2008. Då hade 709 killar och tjejer i åldrarna 18–24 år varit långtidsarbetslösa i två år eller mer. I februari 2013 hade siffran ökat till 4 398 personer, alltså med 520 procent på fem år. Det är något färre än toppåret 2012, då det fanns 4 863 långtidsarbetslösa unga.

Två grupper värst drabbade

Speciellt två grupper drabbas hårt av jobbkrisen:

– Unga med kort utbildning och utrikes födda är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa, säger Tord Strannefors, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Forskarna talar om etableringsålder, vilket betyder att 75 procent av en årskull har fått jobb. För unga med gymnasie- eller högskolestudier har etableringsåldern legat kring 25-årsstrecket hela 2000-talet.

För årskullarna som enbart gått i grundskolan har etableringsåldern ökat kraftigt under 2000-talet. 2001 var gruppen etablerad på arbetsmarknaden vid 34 års ålder. Tio år senare, 2011, hade etableringsåldern stigit till 49 år.

– Det är alarmerande. Har man inte fullgjort sin gymnasieutbildning är det extremt svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, säger Henrik Lindberg, filosofie doktor i ekonomisk historia, som med hjälp av SCB tagit fram siffrorna om etableringsålderns utveckling.

Många söker stöd

Enligt de senaste tillgängliga siffrorna, från 2011, hade hälften – 49 procent – av alla unga socialbidragstagare i åldrarna 18 till 24 år tvingats söka ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.

I fyra kommuner hade över 70 procent av de unga socialbidragstagarna sökt ekonomiskt bistånd för att de var arbetslösa: Strömstad (73,9 procent), Olofström (72,9), Tranemo (72) och Karlsborg (71,8 procent). De höga siffrorna beror bland annat på att det blivit tuffare för unga att få a-kassa, säger Ulrika Vedin, utredare på LO:

– Från januari 2007 ställs krav på ett helt års arbete för att få full ersättning, konstaterar hon.

Så många saknar arbete

Så många saknar jobb

Ungdomsarbetslöshet, 18–24-åringar

2008 9,7%

2009 16,2%

2010 18,0%

2011 18,3%

2012 17,7%

Fotnot: Siffrorna gäller inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, som andel av arbetskraften.

Ungdomsarbetslöshet, 15–24-åringar

2008 20,2%

2009 25,0%

2010 24,8%

2011 22,8%

2012 23,7%

Fotnot: Siffrorna baseras på SCB:s arbetskrafts­undersökningar, AKU

Här är det värst

Bromölla 35,7%

Forshaga 35,1%

Grums 33,6%

Lessebo 33,5%

Älvkarleby 33,3%

Åmål 33,2%

Sollefteå 33,2%

Ronneby 32,8%

Olofström 31,9%

Hagfors 31,5%

Fotnot: Ungdomsarbetslöshet, 18–24-åringar, ­februari 2013.

Siffrorna gäller ­inskrivna arbets­lösa vid Arbetsförmedlingen, som andel av arbets­kraften.

Här är det bäst

Lidingö 3,8

Danderyd 4,3

Täby 5,4

Vaxholm 6,2

Vallentuna 6,7

Solna 6,8

Ekerö 7,6

Tjörn 8,1

Kungälv 8,2

Nacka 8,3

Fotnot: Ungdomsarbetslöshet, 18–24-åringar, februari 2013 Siffrorna gäller inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, som andel av arbetskraften.

Här är långtidsarbetslösheten högt och lägst

Lessebo 4,9

Storfors 3,5

Åsele 3,3

Överkalix 3,2

Nordmaling 3,1

Grums 2,9

Gullspång 2,9

Tomelilla 2,6

Motala 2,4

Lindesberg 2,3

Fotnot: Långtids­arbetslösa i två år, 18–24-åringar, ­februari 2013. Siffrorna gäller inskrivna vid Arbetsförmedlingen, som ­andel av arbets­kraften. Siffran i Sverige: 0,8.

Laxå 0,0%

Bjurholm 0,0%

Pajala 0,0%

Rättvik 0,0%

Mörbylånga 0,0%

Torsås 0,0%

Borgholm 0,0%

Arjeplog 0,0%

Ekerö 0,0%

Vallentuna 0,0%

Lidingö 0,0%

Fotnot: Långtidsarbetslösa i två år, 18–24-åringar, feb­ruari 2013. Siffrorna gäller inskrivna som varit arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, som andel av arbetskraften

Olika siffror beroende på hur man räknar

Ungdomsarbetslösheten ligger på allt mellan 6 och 30 procent beroende på hur man räknar. 2011 såg situationen ut så här, enligt ekonomifakta.se:

  SCB:s officiella beräkning av arbetslösheten bland 15–24-åringar innefattar de som vill arbeta och aktivt söker ­arbete, även heltidsstuderande – då blev arbetslösheten 22,9 procent.

  Om man inte räknar heltidsstuderande som söker jobb fick man – 14,1 procent. Om man i stället räknar med de heltidsstuderande som söker jobb och dessutom heltidsstuderande som vill och kan ta ett arbete men inte aktivt söker arbete just nu blev siffran – 30,2 procent.

  I SCB:s officiella beräkning tar man bort alla som inte tillhör arbetskraften i åldersgruppen 15–24 innan man beräknar procentandelen ­arbetslösa. Arbetskraften är de sysselsatta och de arbetssökande. Om man beräknar arbetslösheten som andel av hela befolkningen i åldern 15-24 år blev arbetslösheten – 6,6 procent.