Så påverkas du av nya avtalet

Strejken avblåst – Kommunal och SKL överens

1 av 2 | Foto: Pontus Orre
Kommunals ordförande Annelie Nordström och SKL:s Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen.
NYHETER

Det blir ingen strejk för Kommunal.

Båda parter är överens och har sagt ja till budet – som innebär ökad lön och bättre arbetsvillkor.

– Vi är glada över att SKL har kommit till insikt om att bra arbetsvillkor för lågavlönade är viktigt, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Under söndagsmorgonen tog fackförbundet Kommunal emot ett bud från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Hela förmiddagen under söndagen har ägnats åt analyser.

Klockan 15.30 kallade fackförbundet Kommunal och SKL till en gemensam presskonferens.

”Glada att SKL kommit till insikt”

Både Kommunal och SKL är nöjda och överens om budet.

– Vi är glada över att SKL har kommit till insikt om att bra arbetsvillkor för lågavlönade är viktigt, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström under presskonferensen.

I och med budet har Kommunal fått 1 700 kronor i löneökningar. Avtalet innebär också en minimering av obetalda håltimmar och förbättringar av villkoren för visstidsanställda.

Avtalet gäller i tre år och är inte uppsägningsbart.

– Vi har förändrat och förbättrat ob-ersättningar, säger Annelie Nordström.

Och i och med att parterna är överens blir det ingen strejk i morgon.

– Det bästa av allt är att vi har undvikit en strejk. En strejk som skulle gått ut över medborgarna, säger Ingela Gardner Sundström vid SKL.

Budet kom på morgonen

Kostnaden för avtalet ligger på 6,8 procent, vilket var en förutsättning för att SKL skulle acceptera budet.

Avtalet innebär också att introduktionsanställningen för personer mellan 19–25 år som avtalades fram under förra avtalsrörelsen nu kommer utökas till flera grupper.

Under förmiddagen har analyser av budet skett, både hos SKL och hos Kommunal.

Kommunals förbundsledning, förbundsstyrelse och deras enhet för arbetsrätt och kollektivavtal fanns med under analyserna.

FAKTA

Så påverkas du av det nya avtalet

Avtalet gäller från den 1 april 2013 till 30 april 2016 och är inte uppsägningsbart.

Avtalet ger löneökningar på 1 700 kr över 37 månader vilket, tillsammans med avräkningsposter, ger ett avtalsvärde på 6,8 procent över tre år. Löneökningarna är fördelade med 550 kronor år 2013, 550 kronor år 2014 och 600 kronor år 2015.

Ob-ersättningarna och ersättningarna för beredskapstjänstgöring har höjts och förbättrats.

Avtalet innebär att den introduktionsanställning för personer mellan 19-25 år som avtalades fram under förra avtalsrörelsen nu kommer utökas till flera grupper.

För visstidsanställda kommer det bli lättare att få högre lön.

Arbetsgivarens möjlighet att hela tiden plocka in nya visstidsanställda och strunta i de befintliga har begränsats.

Ett arbete att minska andelen visstidsanställda ska startas.

Arbetsgivaren ska eftersträva en sammanhållen arbetstid. Det innebär att de obetalda håltimmarna kan försvinna.

Föräldrapenningtillägget ska utökas från 150 dagar till 180 dagar. Alla föräldrar får rätt att besöka mödravården två gånger på betald arbetstid.

Källa: SKL och Kommunal

ARTIKELN HANDLAR OM