De röstade ned förslaget om lobbygranskning

NYHETER

Miljöpartiet föreslog en statlig utredning för att kartlägga lobbying och hur det påverkar politiken.

Men så sent som i torsdags röstade sex av åtta partier ned förslaget i riksdagen.

– Vi ser inte det behovet. Det ingår i vårt uppdrag att låta oss påverkas av olika organisationer, säger Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

Aftonbladet avslöjar i dag att nästan fyra av tio som slutar inom rikspolitiken går till lobbyist-branchen. Där tjänar de stora pengar genom att utnyttja sitt kontaktnät. Den före detta riksdagsledamoten Christine Jönsson (M) erbjöd exempelvis ett paketpris på 50 000 kronor för att påverka politikerna att stifta en ny lag.

I många länder är lobbyism hårt reglerad. I USA måste exempelvis alla lobbyister registreras. Alla kontakter med politiker måste bokföras, och alla utgifter ska redovisas för att tydliggöra vilken lagstiftning som varit föremål för påverkan. Inom EU-parlamentet och EU-kommissionen har ett register över lobbyister för att ha koll på vilka de anställda inom EU träffar.

Ingen reglering

Men i Sverige finns ingenting som reglerar den omstridda lobbyist-branschen och på vilket sätt den påverkar politiken.

I torsdags lade dock Miljöpartiet fram ett förslag om att be regeringen utreda lobbyverksamheten i Sverige.

– Vi ville ha en bred utredning om vad lobbyismen har för effekter. Det är ingen som har riktigt koll på det, säger Peter Eriksson.

Men sex av åtta partier röstade ned MP-förslaget, som bara fick stöd av Vänsterpartiet.

Aftonbladet har talat med flera av gruppledarna i riskdagen som förklarat varför partiet valt att rösta emot.

– Därför att vi inte ser det behovet. Det ingår i vårt uppdrag att låta oss påverkas av olika organisationer. Det kan vara LO, TCO, Saco, Svenska kyrkan, pr-byråer, etcetera, säger Centerpartiets Anders W Jonsson.

Han fortsätter:

– Jag kan inte säga att det är fel om en socialdemokratisk ledamot lyssnar på argument från LO eller att det vore fel om jag lyssnar på argument som LRF för fram vad gäller en levande svensk landsbygd. Men däremot ska det finnas tydliga spelregler om vad som gäller, att det inte är ok att de bjuder på en resa till exempel.

Inget syfte

Även övriga Allianspartier röstade mot förslaget.

– En utredningen tillsätter man om man har ett syfte och tror att man kan genomföra en lagändring. Vi gör inte den bedömningen just nu och det finns inget som heter förutsättningslösa utredningar, säger Kristdemokraternas gruppledare Emma Henriksson.

FAKTA

Bör lobbyism regleras? Så svarar partierna

Frågor:

1. Bör lobbyism regleras?

2. I så fall hur?

3. Efter Aftonbladets avslöjande, är det något ni kommer att titta närmare på?

4. Hur kommer det sig att ni röstade nej till en statlig utredning om lobbyism och hur den påverkar politiken?

Mehmet Kaplan, gruppledare i riksdagen, Miljöpartiet:

1. Ja, absolut.

2. Vi har lagt fram förslag i riksdagen som bland annat innebär att det ska finnas en karenstid för den som kommer från politiken och går in i lobbyist-branschen. Det var uppe i riksdagen i torsdags, men alla partier utom vi och V röstade emot förslaget om en utredning som ska kartlägga lobbyist-branschen.

3. Ja, det är en viktig fråga om ett uppenbart stort problem.

4. MP röstade ja (reds anm).

Mia Sydow Mölleby, gruppledare i riksdagen, Vänsterpartiet:

1. Det vet vi inte än. Men frågan bör absolut utredas närmare, det är steg ett.

2. Det har vi inte tagit ställning, vi ser både för- och nackdelar med de metoder som används i EU och andra länder.

3. Ja, vi kommer säkerligen att lyfta frågan under nästa allmänna motionstid.

4. V röstade ja till förslaget (reds anm).

Mattias Karlsson, vice gruppledare i riksdagen, Sverigedemokraterna:

1. Ja.

2. Det har vi inte landat i än, men vi kommer att återkomma med ett förslag till hösten.

3. Vi hade en diskussion om detta för några månader sedan. Vi har ju inte direkt någon erfarenhet av det själva, men det är en viktig fråga som vi absolut tänker lägga fram ett skarpt förslag kring framöver.

4. Vi är principiellt inga motståndare till lagstiftning om lobbyism, men det hör ju till ovanligheterna att stödja enskilda motioner från andra partier, speciellt när man som vi, inte landat i en egen ståndpunkt än.

Emma Henriksson, gruppledare i riksdagen, Kristdemokraterna:

1. Det finns inte en entydig definition av vad som är lobbyism. Varje kontakt med någon som representerar ett intresse är ju en form av lobbyism.

2. Det finns skäl att fundera över karenstider är där någon kan besitta hemlig information som på något sätt skulle kunna ge en fördel. Den information jag fått i egenskap i ett uppdrag

3. Debatten har varit uppe tidigare och det är bra. Men det är ganska lätt att ropa efter karenstid, men om man funderar på vad det innebär i praktiken för skattebetalarna så kan man inte ge någon arbetsförbud heller.

4. En utredningen tillsätter man om man har ett syfte och tror att man kan genomföra en lagändring. Då ska man ha en teori att det är lagstiftning som på något sätt behöver ändras. Vi gör inte den bedömningen just nu och det finns inget som heter förutsättningslösa utredningar.

Johan Pehrson, gruppledare i riksdagen, Folkpartiet:

1. Det är inget som jag ser som ett stort återkommande problem att det finns ledamöter som skulle vara synnerligen lättpåverkade av påverkanspersoner. Jag tycker att de flesta lobbyiseterna i Sverige är duktiga, öppna och rätt transparenta.

2. Visar det sig att vi har en situation där för många lobbyister är för oskickliga eller inte är öppna med vad de gör tycker inte att man ska utesluta någon form av register.

3. Inte just nu. Visst kan det finnas avarter, men i det stora hela är det väldigt väl organiserat.

4. Jag har inte betänkandet framför mig, men vi från Folkpartiet och regeringspartierna agerar ju unisont i riksdagen och stödjer förslag som kommer från regeringspartierna.

Anders W Jonsson, gruppledare i riksdagen, Centerpartiet:

1. Nej, inte lobbyism i sig. Men det finns däremot anledning att ständigt se över regler som ska gälla över en anställd som slutar på regeringskansliet. Jag är i grunden positiv till att man ska kunna gå mellan politik och andra arbeten, oavsett om det är näringsliv eller något annat.

2. Om man hanterar sekretessbelagd information är ju lagen solklar, men det finns ett gränsland däromkring, men en sådan reglering måste vara en överenskommelse mellan regering och opposition.

3. Det pågår ständigt en sådan diskussion inom regeringskansliet, men det finns inga initiativ vi kommer ta i riksdagen.

4. Därför att vi inte ser det behovet. Det ingår i vårt uppdrag att låta oss påverkas av olika organisationer. Det kan vara LO, TCO, Saco, Svenska kyrkan, pr-byråer, etcetera.

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen, Moderaterna (svarade skriftligt på frågorna):

1. Att personer och organisationer kan ta kontakt med förtroendevalda är i grunden positivt och en viktig del av det demokratiska samhället. Varje ledamot har ansvar för att bilda sina uppfattningar och stå för dem själv, utan att riskera att ifrågasättas. Det är inte aktuellt för oss att ändra i t.ex. reglerna för hur kontakter kan tas med riksdagsledamöter.

2. –

3. –

4. KU har behandlat den frågan flera gånger och i riksdagen senast förra veckan i behandling av bet 2012/13: KU 17. V och Mp röstade för en Mp-motion som vi, tillsammans med en bred majoritet, röstade emot. Bland annat konstaterar vi att den senaste Demokratiutredningen fann att registrering av lobbyister skulle öka den politiska ojämlikheten.

Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen, Socialdemokraterna. (Svarade skriftligt genom sin pressekreterare Ann Wolgers)

1. Nej, det är viktigt att alla som vill komma i kontakt med och påverka politiker ska få göra det på lika villkor.

2. -

3. Nej, i dag är det inte aktuellt med något nytt ställningstagande från vår sida. Sverige är ett öppet land och alla ska ha lika möjligheter att driva frågor gentemot sina beslutsfattare.

4. Vi anser inte att det finns behov av en ny utredning. Vi har behandlat frågan nyligen i riksdagen och det finns en bred majoritet för att behålla den öppenhet vi har i dag.

ARTIKELN HANDLAR OM