Förskolechef frias från tjänstefel

Dröjde med anmälan mot pedofil

NYHETER

Förskoleföreståndaren i Malmö larmades om misstänkta sexövergrepp.

I stället för att anmäla direkt väntade hon – i nio dagar.

Under tiden utsattes ytterligare ett barn för övergrepp. Föreståndaren åtalades för tjänstefel men frias nu helt.

Föreståndaren på en privat förskola i Malmö fick i fjol ett samtal från en orolig pappa. Hans dotter hade berättat att en anställd på förskolan hade utsatt henne för något under vilostunden på förskolan, ett misstänkt sexuellt övergrepp.

Väntade nio dagar

Istället för att direkt anmäla detta till polisen så väntade föreståndaren i stället, i hela nio dagar. Och den misstänkta mannen fortsatte arbeta på förskolan och förgrep sig på ytterligare ett barn. Övergrepp som enligt åklagare Ulrika Rogland hade kunnat förhindrats – om föreståndaren hade anmält direkt.

Dömdes för våldtäkt

Den anställde barnskötaren dömdes i våras till fyra år och tre månaders fängelse för ett fall av grov våldtäkt. Han dömdes också för sexuellt övergrepp och grovt ofredande. Alla övergrepp inträffade på förskolan. De tre utsatta flickorna var fyra och fem år gamla.

Frias helt

Under utredningen av brotten upptäcktes att föreståndaren dröjt med anmälan, vilket ledde till att hon åtalades misstänkt för tjänstefel. Åklagaren ansåg att föreståndaren gjort sig skyldig till tjänstefel genom att åsidosätta sin anmälningsskyldighet.

Förskoleföreståndaren har erkänt att hon dröjde med att anmäla, men har förnekat brott.

Hon frias nu helt från anklagelserna av Malmö tingsrätt.

Uppfyllt anmälningsskyldigheten

Genom att anmäla till polisen har föreståndaren uppfyllt sin anmälningskyldighet.

"Hon har däremot förfarit oaktsamt genom att fullgöra sin anmälningsskyldighet först en dryg vecka efter det att hon fått kännedom om misstankarna", skriver tingsrätten, men de bedömer gärningen som ringa.

Inget uppsåt

Förskolechefen pratade också med den anställde och barnet strax efter att hon larmats av föräldern och bedöms därför ha vidtagit åtgärder. Hon kan därför inte anses uppsåtligen ha åsidosatt sin anmälningsskyldighet, skriver tingsrätten. 

Rätten anser också att en omedelbar anmälan inte med säkerhet hade inneburit att övergreppet en vecka senare hade förhindrats. Den hade med största sannolikhet endast resulterat i en polisanmälan och stöd till föräldrar och barn, skriver rätten.

Domen ska överklagas

Kammaråklagare Ulrika Rogland ifrågasätter tingsrättens bedömning.

– Tvärtom var de ytterligare övergreppen en direkt konsekvens av att det inte anmäldes direkt. Anmälningsskyldighet innebär att man ska anmäla genast, inte vänta och göra egna utredningsinsatser, som i det här fallet.

Hon kommer att överklaga domen.

En annan förskolechef som Aftonbladet varit i kontakt med tycker att det är ett märkligt handlande att vänta så länge.

– Om det är ett barn man misstänker utsätts för övergrepp i hemmet är man skyldig att anmäla direkt och samma sak borde gälla på förskolan, säger hen.

Nöjd med domen

Advokaten Magnus Lundh var däremot nöjd med domen.

– Jag tycker att rätten har gjort en helt riktig bedömning. Jag tycker ju själv att hon har vidtagit rimliga åtgärder. Jag har inte pratat med henne än men kan tänka mig att hon är mycket glad. Den här processen har varit väldigt jobbig för henne, säger kvinnans försvarsadvokat Magnus Lundh.