Mellanösternexperten: Mursi kommer inte avgå

NYHETER

De senaste dygnens oroligheter i Egypten har krävt uppemot 20 liv – och oppositionen kräver president Muhammad Mursis avgång.

Mellanösternexperten Mikael Eriksson, FOI, menar att Mursi har haft en tuff uppgift.

– Efter många år av vanstyre kan man inte förvänta sig mirakel efter en natt. Det tar tid.

Förväntningarna på Muhammad Mursi och Muslimska brödraskapet har varit stora.

Enligt Mikael Eriksson, Mellanösternexpert vid FOI, är anledningen till de pågående oroligheterna ett missnöje mot uteblivna politiska resultat.

– Höga priser på diesel och bensin, dålig infrastruktur i stora städer. Det sättet han har hanterat politiken på har inte främjat den nationella dialogen. Det är huvudproblemet.

Inget alternativ till Mursi

Kan det bli lika våldsamt som när Hosni Mubarak avsattes?
– Jag tycker att man ska göra en viktig skillnad här. Tidigare var det en auktoritär ledare vid makten, i dag en folkvald ledare som har delar av omvärldens stöd. Han kommer att agera utefter demokratiska principer så långt som det är möjligt. Däremot finns det all sannolikhet för våldsyttringar. Det finns alltid grupper som har att tjäna på det.

Har oppositionen alternativ till Mursi?

– Nej, man har ju som samlat sig bakom hans avgång. Inte bakom en gemensam politik på något sätt. Grundproblemen kvarstår.

Om Mursi lämnar makten, finns det risk att samma sak händer igen?

– Låt oss ponera att oppositionen skulle ena sig bakom en kandidat. Den kandidaten står inför minst lika mycket problem. Egypten går mot en tuff utmaning. Det sista dem behöver är massdemonstrationer och våldsyttringar.

Inget tyder på att Mursi avgår

Leif Stenberg, Mellanösternexpert på Lunds universitet, tror även han att anledningen till våldet är uteblivna resultat av Egyptens ledning.

– Mursi erkände i sitt tal att han har gjort misstag. Samtidigt har ingenting förbättrats vad gäller ekonomi, social situation och livet i övrigt. Många av de som protesterade mot Mubarak pratade om just ett värdigt liv. Förändringar som inte har skett.

Tror du att Mursi lämnar makten?
– Inga tecken tyder på det just nu. Men det beror på hur våldsamt det här blir och vilka krafter som kommer ut starkast.