Mer matte på lågstadiet

Ny lag ger hårda tag när sommarlovet är över

Foto: Britt Perruzzi
Vera, 7, och Alba, 6.
NYHETER

900 + 120 = 1020.

I höst väntar fler mattetimmar för landets lågstadieelever.

– Matte är tummen upp, säger Vera, 7 år, som redan tränar multiplikationstabellen.

Lagändringen från 1 juli berör höstens lågstadieelever som så fort sommarlovet är över får en mattelektion mer i veckan.

Enligt utbildningsministern förslag ökas mattelektionerna i grundskolan med totalt 120 timmar, till 1020 timmar.

Orsaken är att svenska skolelevers matematikkunskaper halkat efter under flera år. Genom att sätta in extraresurserna redan på lågstadiet är förhoppningen att mattekunskaperna ska börja peka uppåt.

”Innehållet viktigast”

– Tanken är god men det är innehållet som är viktigast. Matteundervisningen har inte hängt med och är alltför knuten till uppdiktade förhållanden,  säger Monika Helgesson som tillsammans med kollegan Ingela Sandberg i vintras utsågs till Sveriges bästa mattelärare.

Kollegorna från Enslövsskolan i Åled utanför Halmstad har bland annat struntat i de traditionella matteböckerna som de anser främjat det "tysta klassrummet". Sedan 2010 har målet istället varit att få eleverna att förstå vad de gör och varför, genom att resonera sig fram och tala om räkningen.

Lärarna har bland annat använt spel och berättelser för att få barnen att förstå och tycka om matte.

”Matte är ett språk”

När de minsta ska lära sig bråk har de ombetts baka pizzor och sedan dela olika stora bitar. De större barnen har fått uppdrag som att planera för en helg med fem kamrater. Hur mycket behöver de tjäna och göra av med för att sluta på +-0?

– Vi anser att barnen behöver situationer där matten är ett språk, som ett språk bredvid svenskan och kroppsspråket. Barn behöver känna att de har direkt nytta av det de lärt sig, säger Monika Helgesson.

För Vera, 7, och Alba, 6, som pausar med glass på Bullandö Marina på Värmdö är matte ett positivt ord. Och siffrorna blir mer begripliga om man är två som delar lika på allt. Två glassar, två gosehästar – och två våta badlakan.

– Det är faktiskt fifty, säger Alba.

Förutom fler mattetimmar innebär lagändringen krav på att undervisningen i kärnämnena svenska, engelska och matematik inte får begränsas.