Förtroendet för Arbetsförmedlingen rasar

NYHETER

Arbetsförmedlingen är den myndighet som allmänheten har lägst förtroende för. Nu rasar förtroendet ännu mer, enligt en Sifo-mätning som gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet.

Arbetsförmedlingen hamnar, med siffran minus 27, på bottenplats i ett så kallat anseendeindex för myndigheter. Förra året hamnade myndigheten på minus 21.

– Om vi får 10–15 år på oss – då kommer vi att ligga mycket bättre till, för då sjunker också arbetslöshet och då blir det arbetskraftsbrist, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist till Svenska Dagbladet.