Konsumentverket kritisk mot "aprikosklinikens" marknadsföring

NYHETER

Den tyska kliniken säger sig kunna bota cancer med frukt och växter.

Nu reagerar Konsumentverket på klinikens marknadsföring mot svenska patienter.

– Väldigt allvarligt, säger juristen Emy Gustavsson.

Vid Arcadiakliniken i Kassel i Tyskland behandlas cancer med mistel, malört och aprikos.

Enligt klinikens svenska hemsida finns vetenskapligt stöd för att behandlingsformerna fungerar, som Aftonbladet tidigare berättat.

Malört har till exempel "tydlig anticancereffekt" när den ges i injektioner.

Stöd för påståendena saknas dock enligt Försäkringskassan och annan expertis.

Konsumentverket kritiska

Nu reagerar Konsumentverket på klinikens marknadsföring i Sverige.

–  Man får inte oriktigt påstå att en produkt eller tjänst botar en sjukdom enligt marknadsföringslagen, säger Emy Gustavsson jurist på Konsumentverket.

Huruvida en produkt eller tjänst har stöd i forskning kan förstås vara svårt att avgöra.

Kraven på marknadsföring som riktar sig till utsatta grupper i samhället är dock särskilt hög, enligt Emy Gustavsson.

– Det vetenskapliga stödet måste vara övertygande, säger hon.

"Vi kan vidta rättslig åtgärder"

Konsumentverket har möjlighet att ingripa aktivt mot marknadsföring som betraktas som vilseledande.

– Finns det ett svenskt företag inblandat så begär vi i första hand frivilliga rättelser. Om företaget inte rättar sig kan vi vidta rättsliga åtgärder, säger Emy Gustavsson.

Tillhör hemsidan ett tyskt företag kan Konsumentverket kontakta sina tyska kollegor och be dem agera.

Den svenska marknadsföringslagen grundar sig nämligen på ett EU-direktiv.

Det är alltså även i Tyskland förbjudet att göra reklam för produkter och tjänster utan vetenskapligt stöd.

– Det är inte vanligt med marknadsföring där någonting sägs kunna bota cancer, men det är något som vi ser väldigt allvarligt på, säger Emy Gustavsson.

Helhetsintrycket avgörande

Tidigare i år kritiserade Konsumentverket ett e-handelsbolag som sålde ett preparat som påstods vara effektivt mot cancer.

– Vid bedömning av marknadsföring utgår vi från helhetsintrycket: om marknadsföringen ger intryck av att en produkt kan bota cancer har Konsumentverket möjlighet att ingripa, säger Emy Gustavsson.