Myggplågan ska stoppas - med kor

NYHETER

Länstyrelsen i Gävleborg sätter in ett nytt vapen mot myggorna i Nedre Dalälvs-området.

200 kor som ska beta av mark där myggorna lägger ägg.

– Vi har tittat på hur mygglarver påverkas av slåtter och bete och konstaterat att det varit färre mygglarver där, säger projektledaren Ingemar Lindquist på länsstyrelsen till Gefle Dagblad.

I sommar kan det betande vapnet däremot inte hindra några myggbett – korna kan först sättas in nästa år.

En forskare räknar med att de får bort omkring 70 procent av mygglarverna.