Björklund: Inför lärlingssystem

1 av 3 | Foto: Björn Lindahl
Jan Björklund på pressträffen i Almedalen.
NYHETER

VISBY. Jan Björklund (FP) föreslår ett nytt omarbetat lärlingssystem på gymnasiet.

Gymnasielärlingen ska anställas och få lön enligt kollektivavtal.

– Det här sker inte över en natt utan målet är uppsatt till år 2020, säger Björklund under en pressträff.

I dag är det Folkpartiets dag och under en pressträff föreslår partiordförande Jan Björklund en lagändring för att kunna införa ett nytt omarbetat lärlingssystem.

Systemet ska ersätta det nuvarande skolförlagda yrkesutbildningarna som finns på gymnasiet.

– Det här sker inte över en natt. Det är en långsiktig utveckling utan målet är uppsatt till år 2020. Då bör minst hälften av yrkesutbildningarna har gått över till lärlingssystemet, säger Björklund.

Inspireras av andra länder

På lång sikt hoppas utbildningsministern att ungdomsarbetslösheten ska sjunka. Han har hämtat inspiration från ett antal länder i Europa.

– De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, Tyskland, Österrike, Danmark och Nederländerna.

Enligt förslaget ska en så kallad gymnasielärling vara anställd under tiden på arbetsplatsen och ha lön enligt kollektivavtal. Det är alltså inte tillåtet i dagsläget och den delen i förslaget som kräver en lagändring.

– Ungefär hälften av tre åren spenderar man på skolan och den andra halva är man på en arbetsplats. De dagar man är på arbetsplatsen ska man vara anställd.

Däremot är det inget krav att anställa en lärling och i det fallet får eleven i stället studiestöd.

Kostar 2-3 miljarder

Tanken är att den elev som vill ska få möjlighet att skaffa sig högskolekompetens – men det är inget krav.

Enligt förslaget ska staten skjuta till med ett anställningsstöd på 80 procent av lönekostnaden.

– Tanken är att anställningen ska gå över till en fastanställning, säger utbildningsministern.

Björklund uppger vidare att arbetsgivaren ska få stöd av utbildade handledare.

Om hälften av alla yrkeselever, ungefär 50 000 gymnasielever, hoppar på lärlingsutbildningen beräknas förslaget kosta 2-3 miljarder kronor per år.

Förslaget är ännu inte förankrat i Alliansen, men utbildningsministern har en förhoppning om att hans allianskollegor är med på noterna.

– Jag ska lägga fram det här förslaget inför budgetförhandlingarna i höst.