Höga halter arsenik i kosttillskott

NYHETER

Höga halter av bly, arsenik och kvicksilver har hittats i asiatiska kosttillskott.

"Speciellt allvarligt är att ett av preparaten, där halten av arsenik är extremt hög, rekommenderas till barn", säger Lilianne Abramsson Zetterberg, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Preparaten Superior niu-huang chieh-tu-pien, Divya kaishore guggul och Chandraprabha vati är nu stoppade i Stockholm, men kan fortfarande finnas i andra kommuner.