Risk för dyrare bensin

NYHETER

Statskuppen i Egypten får effekt också på hemmaplan.

På två dagar har priserna på bensin stigit med 25 öre.

Och det finns risk för att priserna fortsätter uppåt framöver.

14,68 kronor litern kostar blyfri 95-oktanig bensin hos både Statoil och OKQ8 på lördagen. Det är en prisökning med 25 öre jämfört med i torsdags och en direkt följd av det höjda priset på råolja. Men de höga nivåerna beror varken på oljebrist eller semestertider, i stället är det oroligheterna i Egypten som drar upp priserna.

– Marknaden vill inte ha osäkerhet. Det finns en oro för att protesterna kan sprida sig till andra närliggande länder, säger Ulf Svahn, vd för Svenska petroleum- och drivmedelsinstitutet.

Viktig farled

Egypten är själv inget stort oljeproducerande land. Bara drygt 0,9 procent av världsproduktionen – eller ungefär 750 000 fat om dagen – produceras i landet. Men landet har en nyckelposition i oljetransporterna från de oljerika Gulfstaterna vidare till Europa och USA. Bara genom Suezkanalen beräknas fyra miljoner oljefat passera varje dag.

– Det man ska komma ihåg är att vi inte har sett några faktiska störningar av produktionen än, utan prisökningen beror helt och hållet på marknadens oro, säger Ulf Svahn.

Osäker sommar

Prisökningen på råolja kommer vid den absolut sämsta tidpunkten för konsumenterna. Semestertiderna står för dörren och priserna ligger generellt alltid lite högre på sommaren, enligt Ulf Svahn. Om oroligheterna i Egypten sprider sig kan priset komma att öka ytterligare. Men Ulf Svahn är ändå hoppfull:

– Jag tror att råoljepriset kommer att fortsätta ligga på runt 100 dollar per fat framöver. Blir vi bara av med Egypten-effekten kan vi nog räkna med en nedgång igen.