Sverige inte redo för extremväder

NYHETER

Extremväder slår allt hårdare och blir allt vanligare i Sverige. Men samhället är dåligt förberett för att hantera konsekvenserna.

Det skriver Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet, Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet och Torbjörn Magnusson, koncernchef på If skadeförsäkring, på dagens DN Debatt.

”Skyfallen i Sverige har ökat de senaste 40 åren. Fler än 300 000 byggnader ligger inom områden med hög riskt för ras” skriver de.

Debattörerna anser att staten bör ta större ansvar för att finansiera en klimatanpassning av Sverige för att minska utsläppen av växthusgaser – något som annars kan få ”katastrofala konsekvenser”.

”Med ett framsynt arbete där vi rustar Sverige och förebygger översvämningar och jordskred besparas både privatpersoner och företag enorma framtida kostnader. Dessutom besparas människor det lidande som det innebär att få sitt hem och sina ägodelar förstörda” skriver debattörerna i Dagens Nyheter.

Läs hela debattartikeln här.