Sarnecki: Rätt att skjuta 24-åringen

Kritisk mot polisens ammunition

NYHETER

Jerzy Sarnecki har tittat på Aftonbladets film där polisen skjuter ihjäl 24-åringen i Varberg.

Enligt honom finns det två frågetecken: Skottet i magen och polisens extra dödliga ammunition.

– Historien är förskräckligt tragisk, säger han.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och har på Aftonbladets begäran studerat videon och händelseförloppet när den 24-årige knivmannen i Varberg sköts till döds av polis.

"Riktigt att skjuta"

– Det råder ingen tvekan om att det var riktigt att skjuta honom i benet, sen vet jag inte om det var nödvändigt att träffa i buken och döda honom.

Aftonbladet har gått igenom polisernas agerande med Jerzy Sarnecki i fyra steg:

1. Mannen går mot polisen med kniv i handen – Polisen avfyrar två varningsskott.

Sarnecki: – Helt enligt instruktionsboken.

2. Mannen fortsätter – Polisen skjuter honom i benet.

Sarnecki: – Fortfarande inga invändningar.

3. Mannen försöker hasa sig fram och sedan resa sig – Polisen skjuter honom i magen.

Sarnecki: – Det är där jag inte kan göra en bedömning. Filmens vinkel är inte polisernas vinkel, jag vet inte hur de ser om de har möjlighet att uppfatta situationen. Man kan backa, avvakta och se vad som händer, men jag är inte alls säker på att det är lämpligt.

4. Mannen faller ihop – Poliserna rusar mot honom och en av dem slår honom flera gånger med sinbatong (bortklippt i Aftonbladets video).

Sarnecki: – Det har jag inga invändningar mot, man vill ju oskadliggöra honom. De kan inte bedöma hur allvarligt skadad han är.

Extra dödlig ammunition

Trots att både polis och sjukvårdare var snabbt framme gick 24-åringens liv inte att rädda – skadorna var så allvarliga att han dödförklarades en knapp timme senare.

– Kring detta finns diskussionen om ammunitionen som vidgas och alltså leder till att var man än träffar i bålen blir det skador som leder till döden. Det kanske är dags att utvärdera hur det fungerar, säger Jerzy Sarnecki.

I London konfronterade polisen två knivbeväpnade män som dödat en man på öppen gata. Där sköts männen i benen och greps senare. Hur ser du på den situationen i jämförelse med den i Varberg?

– Det är svårt att bedöma. Polisen hade bättre möjligheter att agera där. Det är så fruktansvärt olika situationer och det beror på vad det är för poliser. En vältränad antiterroriststyrka agerar annorlunda än vanliga poliser.

Nej till elpistol

Varje år skjuter polisen i genomsnitt ihjäl en person. Hittills under 2013 har tre person dödats av polisens kulor: En rånare i Södertälje, en knivbeväpnad man i Husby och nu 24-åringen i Varberg. Men enligt Jerzy Sarnecki är dödsstatistiken "väldigt bra".

– Generellt tycker jag att det skulle vara underbart om det var ännu färre men man ska inte påstå att vi har ett allvarligt problem.

Hur ser du på att utrusta polis med elpistoler, som i Finland?

– Genom att ge polisen ännu fler vapen och skapa ännu fler val i akuta situationer skulle man nog inte kunna minska våldet. Undersökningar visar att ju mer vapen man har desto mer våld blir det. Det ska vara en hög tröskel innan man använder vapen.

Nu har polisen öppnat en internutredning av dödskjutningen i Varberg. Jerzy Sarnecki tror inte att den kommer leda till någon kritik:

– Bedömningen av deras handlande måste handla om hur de kunde bedöma situationen där de stod, det var ett väldigt väldigt svårt läge för de här poliserna.

FAKTA

Då får polisen skjuta

För att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär direkt fara för sådant våld.

För att vid ett omedelbart ingripande ...

1. Gripa någon som på sannolika skäl är misstänkt för mord, dråp, grov misshandel eller människorov, våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, rån eller grovt rån, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta, uppror eller väpnat hot mot laglig ordning, högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi,grovt narkotikabrott eller försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts.

2. Hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges ovan eller om han är dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen på anstalt.

3. Omhänderta en person som på grund av allvarlig psykisk störning eller innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa.

En polis i grupp som leds av befäl får endast avlossa skjutvapen på direkt order av befäl, eller om polisen utsätts för "sådant angrepp eller hot om angrepp att vapen oundgängligen måste användas omedelbart".

Källa: Svensk författningssamling 1969:84