Brand vid finsk krutfabrik

NYHETER

■ ■ Över 2 000 människor har evakuerats i Vihtavuori i centrala Finland sedan en brand utbrutit i ortens krutfabrik. I fabriken produceras stora mängder sprängmedel och risken för explosioner uppges vara stor. Samtliga invånare inom en radie på 1,5 kilometer från fabriken har evakuerats.

Branden har uppstått i en sopcontainer där avfall från produktionen förvaras. Militära experter försöker med hjälp av fjärrstyrda robotar släcka branden.

TT