Unika vrakfynd från skeppet Mars

NYHETER

Glöm regalskeppet Vasa – Erik XIV:s flaggskepp Mars är både större och äldre.

Dessutom ligger det fortfarande kvar på havets botten med alla sina skatter.

Nu har en unik kanon bärgats från skeppet.

På 70 meters djup utanför Ölands norra udde ligger ett av Sveriges mest spektakulära vrak, flaggskeppet Mars. Där hade det legat orört i nästan 450 år innan ett dykarteam hittade skeppet 2011.

– Det är en arkeologisk guldgruva. Större och äldre än Vasa, sa Andreas Olsson vid Sjöhistoriska museet till Aftonbladet då.

Direkt efter fyndet tog en stor marinarkeologisk undersökning vid med forskare och dykare från hela världen. Nu har undersökningen avslutats och enligt Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, kan fyndet ge en ny bild av hur man konstruerade skepp förr i tiden.

– Vi har ganska bra koll på hur man byggde skepp som Vasa och Kronan men när det gäller 1500-talets skepp vet vi väldigt lite. Det här skeppet är dessutom lokalt byggt, säger han.

Flytande träborg

Skeppet Mars konstruktion har mycket lite att göra med 1600-talets smäckra regalskepp. I stället är skeppet att betrakta som en flytande träborg, enligt Johan Rönnby.

– På 1500-talet gjorde man inte främst upp med kanoner utan man försökte borda varandras skepp. Då var det nödvändigt med ett bra försvar på skeppet, säger han.

Plockat upp kanon

Dykarna har hittills plockat upp en så kallad falkon, en handhållen kanon för närstrid som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Om det fina vädret håller i sig hoppas dykarlaget plocka upp delar av en stor kanonlavett under dagen också.

– Det finns egentligen hur mycket fynd som helst på botten. Skeppet exploderade i fören och i bråten efter explosionen är det fullt med föremål. Bland annat finns det mängder med benbitar efter de nära 800 sjömän som dog när Mars sjönk, säger Johan Rönnby.

Kallades Jutehataren

Mars, eller "Jutehataren" som skeppet kallades av sin samtid, färdigställdes 1564 och var mellan 60 till 70 meter långt. Det bedömdes vara ett av världens största skepp för sin tid. Men skeppets tjänst i flottan blev kort. Redan vid sitt första sjöslag mot danskarna sjönk hon vid Ölands norra udde. Med i djupet följde omkring 800 svenska, danska och lybska sjömän.

Enligt en gammal myt skyllde svenskarna förlusten av Mars på gudomlig vrede. Kanonerna på skeppet var nämligen gjutna av de kyrkklockor som kung Gustav Vasa hade beslagtagit 30 år tidigare.

FAKTA

Flaggskeppet Mars

Längd: 60 till 70 meter

Bredd: 13 till 14 meter

Deplacement: 1 800 ton

Besättning: 600 till 700 man

Bestyckning: Antingen 107 eller 173 kanoner i olika storlekar