Tomma platser på fristående gymnasier

NYHETER

För många fristående gymnasium ser det dyster ut inför hösten, de lockar helt enkelt inte tillräckligt många elever. Inför hösten står tusentals platser tomma, enligt en genomgång som Dagens Nyheter har gjort.

I längden kan det bli så att flera friskolor läggs ned.

Drygt en fjärdedel av friskoleplatserna i Stockholms län står tomma inför höstens antagning. I Malmö ligger siffran på 47 procent.

Men även kommunala gymnasier har svårt att fylla sina platser, även om det inte är lika dåligt ställt som för friskolorna.