Skyfall gör göteborgare magsjuka

NYHETER

Ny forskning visar att skyfall i Göta älv bidrar till en ökning av magsjuka i Göteborg.

Samma samband tros finnas på andra håll och varannan svensk kan beröras.

– Jag blev aningen förvånad av resultaten, jag hade inte förväntat mig att sambandet skulle vara så här tydligt, säger Andreas Tornevi, en av forskarna bakom studien.

Foto: SCANPIX

Göteborgs sjukvårdsupplysning får fler samtal om magsjuka efter ett skyfall. Fem till sex dagar efter minst 25 millimeter på ett dygn så ringer götborgarna 20 procent mer för att fråga om magsjuka, enligt statistik som forskare vid Umeå universitet analyserat, skriver Svenska Dagbladet.

Anledningen tros vara virus som finns i förorenat vatten, från översvämmade avloppsnät och reningsverk, som sedan når vattentäkterna. Därifrån rinner de hela vägen fram till kranen, utan att förstöras.

– De är mycket mindre och svårare att mäta, och svårare att förstöra, säger Andreas Tornevi, doktorand vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Tydligt samband

Tiden mellan skyfallen och ökningen av samtal till sjukvårdsupplysningen är ungefär samma som det tar för vattnet att passera reningsverket plus inkubationstiden för magsjukevirus.

– Jag blev aningen förvånad av resultaten, jag hade inte förväntat mig att sambandet skulle vara så här tydligt, säger Andreas Tornevi, en av forskarna bakom studien.

Även längre regnperioder följs av fler samtal till sjukvårdsupplysningen, men sambandet är då inte lika enkelt att koppla till kranvattnet. Till exempel kan en faktor vara att fler väljer att åka kommunalt under regnigare perioder.

Kan påverka halva Sverige

Att det skulle vara unikt endast för Göteborg tror inte Andreas Tornevi. Hälften av alla i Sverige får sitt kranvatten från ytvattentäkter.

– Det kan mycket väl vara så att det ser liknande ut på andra platser där man använder ytvatten, till exempel Mälaren. Men det är inte säkert att det finns lika tydliga samband överallt. Göta älv är ganska utsatt med kommuner uppströms med avloppreningsverk, säger Andreas Tornevi.

Dricker själv gbg-vatten

Enligt SMHI:s klimatmodeller kommer framtidens klimat bjuda på fler regndagar. I södra Sverige förväntas en ökning med 10 procent, i norra med hela 30. Det kommer göra frågan om dricksvattnets kvalitet mer akut.

Andreas Tornevi tycker att reningsverken nu borde se över sina rutiner och se om det går att förbättringar i reningsprocessen, samt att avloppshanteringen bör bli säkrare.

Trots de nya rönen tycker han att Sverige har bra dricksvatten och säger att han själv dricker kranvattnet i Göteborg.