Skattebrottslingar släpps ur fängelse

Fler resningsansökningar för varje dag

NYHETER

Sverige har brutit mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

Nu måste dömda skattebrottslingar frias – snabbt.

Staten riskerar miljonbelopp i skadestånd och varje dag växer summan.

Mitt under semesterlugnet slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet vid skattebrott bryter mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Redan 2009 beslutade Europadomstolen om den enskildes skydd från att dömas flera gånger för samma brott, men Högsta domstolen valde att inte ändra svensk praxis förrän nu.

Personer som krävts på skattetillägg av Skatteverket kan alltså inte längre dömas för skattebrott och tidigare domar kan rivas upp retroaktivt. Nu strömmar resningsansökningarna in till Högsta domstolen.

Hittills har 40 personer som tidigare dömts för skattebrott ansökt om resning och dagligen inkommer nya ansökningar, bara under onsdagen togs fyra resningsansökningar emot.

Ogiltiga domar

Flera av domarna för skattebrott väntas bli oglitliga. I väntan på nya rättegångar måste beslut fattas om straffavtjänandet ska avbrytas för de tidigare dömda. Det innebär bråda dagar på Högsta domstolen.

Resningsansökningarna granskas nu i all hast för att avgöra om inhibition ska beviljas eller inte. Varje dag som de tidigare dömda personerna avtjänar fängelsestraff utan gällande dom leder till stora skadestånd.

Redan nu har tolv dömda skattebrottslingar satts på fri fot. Därmed avbryts straff från domar som fastslogs under 2012, 2011 och 2009.

FAKTA

DET HÄR HAR HÄNT

Sedan Sverige gick med i EU har det svenska systemet med skattetillägg krockat med EU-rätten och principen att ingen kan straffas flera gånger för samma brott. 

Högsta domstolen slog senast 2010 fast att den praxis som fanns i Sverige vid skattebrott skulle fortsätta gälla.

I juni i år ändrade Högsta domstolen ståndpunkt och beslutade att skattetillägg ska betraktas som ett rättsligt straff vilket medför att de som krävts på skattetillägg av Skatteverket inte kan dömas för skattebrott.