Josefsson: Jag står för programmet

Foto: ANDERS DEROS
ångrar inget ”Är det inte de som sviker fattiga barn?” säger programledare Janne josefsson.
NYHETER

Janne Josefsson står fast vid att programmet om barnfattigdomen var viktigt att göra.

– Det slår tillbaka på barnen om man överdriver, säger han till Aftonbladet.

Vad fick ni för reaktioner efter programmet?

– Det var väldigt olika. Det var en hel del positiva men det var också starka reaktioner som var negativa. Det här var nog det mest politiskt kontroversiella programmet som vi har gjort sedan valstugereportaget. Jag förstod att det här skulle väcka känslor eftersom ingen annan kritiskt hade granskat de här organisationerna tidigare.

”De förstår att de har gjort fel”

Vad tycker du om att barnrättsorganisationerna i slutändan säger sig ha gynnats av det här programmet?

– Jag vet inte om det är sant eller inte, men jag gör inte program utifrån vad som händer efteråt så att säga. Utan det är programmet som får kritiseras och nagelfaras. Det anmäldes också av några stycken till granskningsnämnden, men det friades för ett par veckor sedan. Jag står för programmet. Jag tyckte att det var viktigt att göra.

De inblandade parterna förstår inte syftet med den här granskningen. Vad var syftet?

– Det är illavarslande om de inte ens förstår syftet med programmet. Det är ett sätt att slå ifrån sig. De förstår att de har gjort fel och det är klart att de inte gillar att det kommer i öppen dager i ”Uppdrag granskning”. Det här är mäktiga organisationer med stort förtroendekapital som lever på att beskriva att verkligheten ser väldigt illa ut. Det slår tillbaka mot barnen om man överdriver. Jag vet vad syftet var och det var att kritiskt granska deras påståenden.

”Sanningen kan väl inte svika?”

Kattis Ahlström beskriver programmet som ett svek mot de barn som lever i ekonomisk utsatthet. Tycker du att du gjorde det?

– Varför har jag svikit dem? Är det inte de som sviker fattiga barn, de som kommer med uppgifter som inte är riktiga? Sanningen kan väl aldrig svika någon.