Dödlig smitta sprids på nattklubbar

NYHETER

En mystisk smitta gäckar smittskyddsinstitut världen över.
De som drabbas av den kan få hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning – och dö.
Flera av fallen har brutit ut i europeiska storstäder.

Den allvarliga meningokocksjukdomen har drabbat sammanlagt sju personer i Tyskland, Frankrike och Belgien. Och enligt Europeiska smittskyddsinstitutet och amerikanska smittskyddsinstitutet drabbar den män som har sex med män.

Sprids på fest

Smittan sprids inte via samlag, utan den är luftburen. Och enligt svenska epidemologer hänger inte smittan i hop med sexuell läggning. Att europeiska smittskyddsinstitutet varnar för att sjukdomen drabbar män som har sex med män hänger ihop med att många homosexuella män har smittats.

– Man har råkat se att det är samma typ av bakgrund bland insjuknande i just den gruppen. Det har egentligen inget med sexuell läggning att göra. Utan det handlar om de platser där de träffas. Smittan förekommer även bland tonåringar. Det kopplas lite med sättet att umgås, lite tätare på klubbar och fester, säger Tiia Lepp, epidemolog vid Smittskyddsinstitutet.

I Norge har meningokocksmittan brutit ut efter studentfester som varat i flera dagar.

Det finns inga registrerade fall av meningokocksmitta i Sverige som inträffat i år. Risken att bli smittad bedöms som liten. Men till en följd av smitthistoriken uppmanar svenska Smittskyddsinstitutet till ökad uppmärksamhet bland homosexuella män som nyligen besökt exempelvis Berlin eller Paris.

Kan vara dödlig

Dödligheten för den som smittas är runt tio procent. Många personer kan vara bärare av meningokockbakterien utan att veta om det. Den som insjuknar får först en helt vanlig förkylning som snabbt förvärras.

– Sedan kan man få värk, feber och frossa. Har man hjärnhinneinflammation har man nackstelhet, det gör ont att spänna nacken. I några fall blir det väldigt snabbt förlopp och speciellt vid blodförgiftning där man snabbt kan bli sämre och i vissa fall leder det till dödsfall, säger Tiia Lepp. 

FAKTA

Meningokocksmitta

Alla sju fall i Europa har orsakats av identiska bakteriestammar av serogrupp C-meningokocker.

Liknande bakteriestam har hittats vid sjukdomsutbrott i Nordamerika.

I New York har 22 fall inträffat mellan augusti 2010 och februari 2013, bland män som har sex med män. Hälften av de drabbade har varit HIV-positiva och dödligheten har varit högre än normalt.

En annan benämning är epidemisk hjärnhinneinflammation.

Vaccin finns mot C-meningokocker.

(Källa: Smittskyddsinstitutet)