Studiebidraget förelås sänkas

NYHETER

Landets gymnasieelever kan komma att bli fattigare.

Regeringens utredare föreslår en sänkning av deras studiebidrag med 740 kronor per elev och år.

– Vi gör bedömningen att de familjer som har det lite bättre kan bidra till de familjer där pengarna verkligen gör stor skillnad i ekonomin, säger utredare Anders Franzén till DN.

Studiebidraget till gymnasieelever ska fördelas om. 240 miljoner kronor ska tas från det ordinarie bidraget och istället satsas på barn från låginkomstfamiljer och sådana elever som själv har barn.

Omfördelningen ska genomföras genom att elever bara får bidrag för de 40 veckor då de verkligen är i skolan, istället för dagens tio månader. Totalt innebär det en sänkning med 740 kronor per elev och år.

Satsning på unga föräldrar

För låginkomstfamiljer är det högsta extra stödbeloppet 855 kronor i månaden, det vill utredaren höja till 1 100 kronor. Samtidigt ska inkomstgränsen för vilka som kan få stödet höjas från 125 000 kronor om året till 210 000. Förändringen skulle enligt utredaren innebära att 17,5 procent av de familjer som har barn i gymnasiet skulle vara berättigade till stödet, till skillnad mot dagens 12,5 procent.

Gymnasieelever som själva har barn föreslås också få ett höjt belopp, 3 500 kronor i månaden.

– Det är en uttalad ambition från regeringen att få tillbaka de här unga föräldrarna till skolan. Just nu kan de inte få något annat försörjningsstöd om de väljer att studera. Då är det inte så lockande, säger Anders Franzén.

Borde höjas istället

På Sverige elevkårer uppskattar man satsningen på utsatta familjer. Dock tycker man inte att det bör ske på bekostnad av andra elevers bidrag. Istället menar man att det allmänna studiebidraget för gymnasieelever borde höjas, inte sänkas.

Anders Franzén tycker att omfördelningen är det bästa alternativet.

– Det extra tillägget som finns i dag har spelat ut sin roll, nästan ingen som har ett jobb tjänar så lite att de får rätt till det. Vi vill uppdatera nivån för första gången på 20 år, då kostar det.

Utredningen har nu lämnat över till Folkpartiets Maria Arnholm, biträdande utbildningsminister, som ansvarar för studiehjälpen.

ARTIKELN HANDLAR OM