Forskning att dregla över

NYHETER

Din saliv kan avslöja om du har cancer.

Ny forskning visar att blodprov i vissa fall kan ersättas av salivprov.

– Du kan i princip spotta i en påse hemma och få veta om du lider av till exempel en tumörsjukdom, säger Björn Klinge professor i parodontologi på Malmö högskola och Karolinska Institutet.

Björn Klinge.

Att diagnostisera sjukdomar med hjälp av blodprov kräver en hel del resurser. Det kräver framförallt att patienterna tar sig tid att besöka sjukhus eller vårdcentral. Resultatet från den nya "spottstudien" kan revolutionera hela provtagningsproceduren. Studien visar att sjukdomar kan spåras i salivet på samma sätt som i blodet.

– Det kan både spara resurser och göra att fler får kunskap om sin diagnos tidigare, säger professor Björn Klinge.

Studien är ett samarbete mellan forskare på Malmö högskola, Karolinska institutet och Helsingfors universitet. Att sjukdomar i munhåla och svalg kan diagnostiseras med hjälp av salivprov har varit känt sedan tidigare. Björn Klinge och hans forskargrupp har nu visat att det är möjligt att även finna spår av sjukdomar som cancer, diabetes och andra inflammatoriska sjukdomar i saliv.

– Vi blev förvånade över det tydliga utslaget. Både när det gäller sjukdomar i munhåla och svalg och när det gäller andra sjukdomar som innehåller en inflammatorisk komponent, som tillexempel tumörsjukdomar, säger Björn Klinge.

Innan resultaten kan implementeras i vården måste det fastställas av fler forskare. Enligt Björn Klinge kan det ta omkring fem till tio år. Att blodet har en särställning när det gäller provtagning tror han beror på vanan att hantera denna kroppsvätska inom vården.  

– Även om samma biologiska fingeravtryck finns i både saliv och blod, vet man mer om blodet. Det är en vävnad som vården har en lång historia av att arbeta med. Saliven har inte analyserats på samma sätt tidigare. Om våra resultat fastställs är det troligt att hela provtagningskedjan förändras, säger Björn Klinge.