30 miljoner flickor riskerar könsstympning

NYHETER

Fortfarande könstympas väldigt många flickor i världen.

De närmaste 10 åren riskerar 30 miljoner flickor att utsättas, enligt en ny rapport från Unicef.

– Det här är ju sociala sedvänjor som funnits i över tusen år. Man kan inte räkna med att det ska försvinna så hastigt, utan det är många faktorer som är med i bilden, säger Anne Charlotte Ringquist som är ordförande för Tostan, till Ekot.

Enligt Unicefs nya rapport har antalet könsstympningar minskat cirka hälften av de länder som man granskat. Totalt har man granskat 29 länder i Afrika och Mellanöstern.

De länder där könsstympning är vanligast är Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten. Allra värst är det i Somalia, där Unicef räknar med att 98 procent av alla kvinnor mellan 15 och 49 år är könsstympade. I Egypten är samma siffra 91 procent, där 27,2 miljoner kvinnor har blivit könsstympade.

– Det här är ju grupporienterade samhällssystem. Man kan som individ inte agera och säga att "jag vill inte omskäras". Det är väldigt svårt om man ska vara en del av det här samhällssystemet, där man måste följa de grundläggande normer som finns i samhället, för att få en acceptans, säger Anne Charlotte Ringquist som är ordförande för Tostan, en samarbetsorganisation till Unicef rörande att stoppa kvinnlig könsstympning.

Lagar räcker inte

Kvinnlig omskärelse är vanlig inom flera olika religioner. Ritualen innebär att de yttre könsdelarna hos kvinna stympas, exempelvis kan klitoris tas bort och blygdläpparna sys ihop.

Flera länder har stiftat lagar som gör könsstympning förbjuden, men det räcker inte för att få stopp på traditionen, menar man på Unicef.

– Det här är ju grupporienterade samhällssystem. Man kan som individ inte agera och säga att ”jag vill inte omskäras”. Det är väldigt svårt om man ska vara en del av det här samhällssystemet, där man måste följa de grundläggande normer som finns i samhället, för att få en acceptans, säger Anne Charlotte Ringquist.

Handlar om mänskliga rättigheter

I Senegal har Tostsan lyckats få flera byar att gå ihop och tillsammans förbjuda könsstympningar. Anne Charlotte Ringquist tror att det kan vara ett sätt att komma till rätta med det mycket allvarliga problemet. Hon säger att man inte bara kan prata om omskärelserna som en sak i sig, utan att man också måste prata om människorätt, hälso- och hygien-aspekter samt mänsklig rättigheter.

Läs Unicefs rapport i sin helhet här.

ARTIKELN HANDLAR OM