Ny malariamygga hittad på Gotland

Foto: JAMES GATHANY / AP
Sex myggarter som kan bära på malaria finns i Sverige.
NYHETER

En ny art av släktet malariamyggor har hittats på södra Gotland.

Det innebär att sex olika arter av myggor som kan bära på malaria finns i Sverige.

Men det finns ingen anledning till oro, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ett projekt med det passande namnet Myggjakten har nu lett till att två nya myggarter har upptäckts i Sverige. Förra året hittades de första exemplaren av Ochlerotatus nigrinus i Halland, Jönköping och Pajala. Och nu har en ny stickmyggsart påträffats, denna gång i södra delen av Gotland.

Anopheles algeriensis, som den nya arten heter, tillhör det myggsläkte som kallas för malariamyggor. Men enligt insektsforskaren Anders Lindström på SVA betyder det inte att risken för att smittas av malaria i Sverige har ökat.

– Bara för att myggan finns i Sverige, så finns ju inte sjukdomen. För att det ska bli ett malariautbrott måste en malariamygga sticka en smittad människa och få i sig parasiterna. Och när sedan parasiterna utvecklats kan de spridas vidare till andra människor.

Just Anopheles algeriensis är inte heller den bästa bäraren av den parasit som orsakar malaria.

– Det finns andra malariamyggor i Sverige som är bättre på att sprida smitta, säger Anders Lindström

FAKTA

Myggor i Sverige

Myggjakten är ett projekt som drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), och syftet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns i Sverige.

Sex arter från myggsläktet Anopheles, malariamyggor, är tidigare kända i Sverige. Den senaste som hittades, Anopheles algeriensis, har troligtvis funnits här under en längre tid men hittades först i år.

Malaria har tidigare funnits i Sverige, men sjukdomen försvann på 1930-talet. Det beror bland annat på minskade kläckningsmöjligheter, bättre bostäder och bättre djurhållning.

Bättre tillgång till vård och läkemedel minskade även antalet smittade, och därmed även smittspridningen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (TT)

TT