Vattenfallfiaskot hotar Borgs valbudget

NYHETER

Vattenfalls chocknedskrivningar kan slå hårt mot regeringens valbudget.

Ställer bolaget in sin utdelning går statskassan miste om flera miljarder kronor, skriver Svenska dagbladet.

I tisdags kom beskedet från Vattenfall: Bolaget tvingas skriva ner värdet med nära 30 miljarder kronor. Runt 20 av dem kan kopplas till det kritiserade köpet av den nederländska energijätten Nuon 2009.

På grund av katastrofresultatet kan man tvingas slopa utdelningen till staten, sa vd:n Øystein Løseth när rapporten presenterades, även om han la till att det är en ägarfråga, skriver Svd.

Slå mot valbudgeten

Om så blir fallet skulle det slå hårt mot regeringens budget för valåret 2014.

De statliga bolagen har under flera år varit en säker inkomstkälla till statskassan. Under de senaste åren har utdelningen legat mellan 20 och 30 miljarder kronor, enligt Erik Höglin, chef vid enheten för offentliga finanser på statliga Konjunkturinstitutet, till Svd.

Bara utdelningen från Vattenfall nästa år har beräknats bli fem till sex miljarder kronor.

– LKAB delar ut mycket pengar, liksom Telia Sonera och Vattenfall. Det är de tre största, säger Erik Höglin till tidningen.

Kan tvingas låna mer

Om Vattenfall ställer in utdelningen kan reformutrymmet i budgeten komma att krympa – något som skulle göra det svårare för regeringen att genomföra bland annat skattesänkningar.

Folkpartiets ekonomiske talesperson Carl B Hamilton tycker att regeringen i så fall ska låna pengar för att lyckas driva igenom sina satsningar.

– Finanspolitiken ska inte drivas utifrån vilka vinster eller förluster som görs i statliga bolag utan utifrån vad samhällsekonomin behöver. Då får man reglera det med upplåningsbehovet. Det vore orimligt om exempelvis sysselsättningssituationen försämrades därför att Vattenfall går med förlust, säger han till Svd.

FAKTA

Nuonaffären

■ ■ 2009 köpte Vattenfall nederländska energibolaget Nuon för drygt 97 miljarder kronor. Affären är den största kontantuppgörelsen i Sverige någonsin.

■ ■ Köpet innebar att Vattenfall fick tre miljoner europeiska el- och gaskunder, flera kol- och gaseldade kraftverk och vindkraftverk.

■ ■ Men affären har inneburit att det statliga bolagets skulder ökat kraftigt. I efterhand har Vattenfalls finanser försämrats drastiskt.

■ ■ Vid flera tillfällen har Vattenfall tvingats skriva ned värdet på Nuon och i tisdags kom chockbeskedet: bolaget gör ytterligare nedskrivningar på 29,7 miljarder kronor. Runt 20 av dem kan hänföras till Nuon.

■ ■ Värdet på Nuon har därmed skrivits ned med 37,5 miljarder kronor.

Källa: Svenska dagbladet

FAKTA

Vattenfalls bottennapp – år för år

2000 Vattenfall köper 55 procent av aktierna i det polska värmeproduktions-företaget EW. Ambitionen är att växa i Europa. Vattenfalls kol­dioxidutsläpp börjar rusa i höjden till följd av brunkols­an­vänd­ningen i Polen och Tyskland. Sex år senare tillhör Vatten­fall de tre bolag som släpper ut mest koldioxid i hela Europa.

2001 Vattenfall blir majoritetsägare i tyska energiföretaget HEW och med det blir man också ägare till några av de smuts­igaste kolkraftverken i hela Europa. Dessutom blir man genom köpet ägare till två kärnkraftverk i Tyskland.

2006 De lokala tyska varumärkena Hew och Bewag och de polska varumärkena EW och GZE byts ut mot varumärket Vattenfall. Vatten­fall ökar sitt ägande i båda de polska företag­en till 75 procent. Vattenfalls koldioxidutsläpp är nästan uppe i 90 miljoner ton per år.

2007 Kärnkraftverket i tyska Krümmel drabbas av en brand i transformatorn och tas ur drift. Samma år stoppas också det andra kärnkraftverket, Brunsbüttel, efter flera rapporter om driftstörningar.

2008 Efter flera år med konstant stigande miljardvinster för företaget och den svenska staten viker kurvan nedåt. Resultatet 2008 är 14 procent sämre än föregående år.

2009 Vattenfall köper det nederländska energibolaget Nuon Energy. Köpesumman är på 90 miljarder kronor, trots att nettovärdet bara hade beräknats till 43 miljarder.

2011 Den tyska förbunds­dagen beslutar att ta alla landets kärnkraftverk ur drift senast 2022. Vattenfall blir då saneringsskyldigt för marken där bolagets två kärnkraftverk står.

2013 Vattenfall skriver ner sina tillgångar i två omgångar under året. Värdet på Nuon har nu skrivits ner med 42 procent jämfört med anskaffningsvärdet och den tyska kärnkraften har tappat hela 117 procent av värdet. Nu delas bolaget i två delar – en svensk del och en del för övriga Europa. Den andra delen förväntas säljas ut.