Transportstyrelsen: händer inte i Sverige

NYHETER

En liknande olycka som den i Spanien ska inte kunna inträffa i Sverige.

Ett helautomatiserat system som stoppar loket om det går för fort finns monterat nästan överallt längs svenska järnvägar.

De gula små lådorna är lätta att känna igen. De ligger utspridda längs tågrälsen och skickar signaler till loken som trafikerar den svenska järnvägen. Systemet kallas Automatic Train Control (ATC) och har funnits i Sverige sedan 80-talet.

– ATC-systemet är utbyggt på nästan alla svenska banor. Det är sensorer längs rälsen som skickar signaler till en dator i loket. Om inte föraren gör som datorn vill tar systemet över och sänker automatiskt hastigheten, säger Håkan Nordqvist, tillsynshandläggare för svensk trafiksäkerhet vid Transportstyrelsen.

Stoppar tåget automatiskt

Sensorerna längre fram längs rälsen känner av om tåget kör för fort och skickar tillbaka informationen till föraren och datorn i loket. Om ATC-systemet av någon anledning skulle falliera ska tåget stanna automatiskt.

– Det har hänt en gång i slutet av 80-talet att ett tåg spårat ur utanför Lerum. Sedan dess har vi inga konstaterade olyckor, säger Håkan Nordqvist.

Det finns tågsträckor i Sverige där ATC-systemet inte är installerat. I de flesta fall handlar det om tågbanor med lite trafik men det finns även undantag där räls med lite trafik kan vara utrustad med sensorer.

– Vid järnvägskorsningar med bommar och trafik ställs hårdare krav på säkerhet så där finns det också, säger Håkan Nordqvist.

Få olyckor på spanska järnvägar

Inom EU-länderna håller ett gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen på att installeras på flera håll – ERTMS. Det är snarlikt ATC och finns i Sverige på Botniabanan, Ådalsbanan och Västerdalsbanan.

Det fanns någon form av bromssystem installerat på den relativt nybyggda rälsen där det spanska tåget kraschade, dock fanns inget ERTMS på den plats där tåget spårade ur. Enligt den europeiska järnvägsorganisationen European Rail Agency (ERA) håller den spanska järnvägen en hög europeisk standard.

– Där fanns traditionella signalsystem som även de ska bromsa tåg som kör för snabbt. Varför olyckan ändå inträffade är för tidigt att säga något om, säger Christopher Carr vid säkerhetsenheten på den europeiska järnvägsbyrån ERA till TT.