20 000 blixtar det senaste dygnet

1 av 5 | Foto: Jimmie Olofsson/Läsarbild
NYHETER

Först drabbades Göteborg av åskvädret.

Sen var det Skellefteås tur.

Nu har åskovädret slagit till mot ett stort område från Stockholm till Östersund.

– Senaste 24 timmarna har vi haft 20 000 blixtar över hela Sverige, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Under lördagen slog åskvädret till igen.

Först i Göteborg tidigt på morgonen.

Stora delar av staden dränktes i samband med att stora mängder regn föll under kort tid.

Lite senare var det Skellefteås tur.

Sjukhuset blev helt svart efter ett åsknedslag som slog ut elen – och även reservaggregatet.

Även ett stort antal privata hushåll drabbades av elavbrottet.

Och under eftermiddagen var det mellersta Sveriges tur.

Åska över Stockholm

Från Gävleborg kommer rapporter om både skyfall och översvämningar samt skogsbränder till följd av blixtnedslag.

– Just nu har vi ett område med värmeåska som sträcker sig från Norge och södra Norrland mot Stockholm, säger Sandra Andersson.

Det senaste dygnet har hela 20 000 blixtar observerats av SMHI.

– Det är mycket och det beror på att vi haft kraftig åska över hela landet, säger Sandra Andersson.

De kommande timmarna kommer åskvädret ligga kvar över ett område från Östersund, Sundsvall, Gävle och ner mot Stockholm.

Därefter är det oklart vart blixten kommer att slå till.

– Åskvädret är väldigt lokalt. Åskvädret som låg över Göteborg avtog rejält i samband med att ovädret drog vidare in över Småland, säger Sandra Andersson.

FAKTA

Så undviker du blixtnedslag

• Undvik höga punkter utomhus, till exempel berg och kullar.
• Stå inte under höga träd eller vid höga master, skorstenar och torn. 
• Undvik elektriska ledningar och metallstängsel.
• Stå inte på hustak eller byggnadsställningar. 
• Bada eller fiska inte i sjö eller hav.
• Vistas inte på öppna fält. 
• Undvik att arbeta med elektriska handapparater.
• Inomhus: undvik att vara nära telefon- och elledningar och dra ut kontakter till TV och dator.