Fler översvämningar att vänta

NYHETER

De kraftiga regn som dragit fram över Sverige de senaste dagarna har lett till stora problem.

Att städer översvämmas efter skyfall kan komma att bli allt vanligare.

Under lördagsmorgonen drabbades Göteborg av åskväder och skyfall. Flera vägar svämmades över och E 6 stängdes av.

Att de kraftiga skyfallen omedelbart leder till översvämningar beror på den extrema torkan.

– Hade det regnat lite grann innan hade marken kunnat suga upp vattnet vartefter. Men nu sväljer inte den torra marken så här stora mängder vatten, säger Jenny Axén Mårtensson, hydrolog på SMHI.

Röjning efter kaos

I Jönköping fortsatte under lördagen arbetet med att röja upp efter fredagens skyfall, som bland annat översvämmade Länssjukhuset Ryhov.

– I går såg det ut som ett katastrofområde, i dag ser det mycket trevligare ut och man kan känna igen sig. Gator och vägar är inte längre täckta av grus, säger Rolf Landin, driftsansvarig över Jönköpings kommuns VA-nät.

Röjningsarbetet handlar främst om att städa upp vägar och rensa dagvattenbrunnarna om det kommer mer regn.

Barbro Näslund-Landenmark, expert på naturolyckor vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vill att kommunerna ska se över sårbara platser för att förhindra skador.

– Vi i Sverige är duktiga på att ta hand om för stora flöden från sjöar och åar, men den här typen av översvämningar behöver vi jobba vidare med.

Hon bedömer att översvämningar i städer efter tillfälliga skyfall kommer att bli vanligare.

– Det blir varmare och atmosfären innehåller mer vatten som måste ta vägen någonstans.

Slam kom uppifrån

Jönköpings kommun har en plan för att klara framtida vattenmängder.

– Men det räcker inte med att kommunen bygger fler dagvattenbrunnar. Det stora problemet i går var allt slam som kom uppifrån, och det måste byggas bort genom ett samarbete mellan både kommunen och privata aktörer, säger Rolf Landin.

– Man måste också vara medveten när man bygger hela samhället. Hur man placerar köpcentrum, platta hus och så.