Demonstranter skjutna i huvudet

1 av 7
NYHETER

Många av dem som dödats under det senaste dygnet i sammandrabbningar med egyptisk kravallpolis och säkerhetsstyrkor har skjutits i huvudet eller i bröstet, enligt ett uttalande från USA-baserade Human Rights Watch (HRW).

HRW drar slutsatsen, efter att intervjuat ögonvittnen och sjukvårdspersonal samt sett videoupptagningar, att de dödats avsiktligt.

På grund av skottens placering var de rimligen dödande, framgår av direktrapportering på al-Jazira.

"Användningen av dödlig eldgivning i den omfattningen så kort tid efter att interimspresidenten talat om behovet att återställa ordningen med våld tyder på en chockerande villighet från polisen och vissa politiker att skärpa våldet mot Mursianhängarna", enligt Nadim Houry, biträdande regionalchef för HRW.

"Det är i det närmaste omöjligt att föreställa sig att så många dödats utan avsikt att döda eller åtminstone en kriminell likgiltighet inför människoliv", tillägger hon.

"Reformera säkerhetssektorn"

Enligt HRW måste de brottsbekämpande myndigheterna vidta alla motiverade åtgärder för att skydda liv enligt folkrätten. De får endast använda dödligt våld när det är absolut nödvändigt för att skydda liv.

"Både den tidigare överdrivna användningen av dödligt våld och polisens misslyckande att minimera antalet dödsoffer under demonstrationerna visar på trängande behov att reformera säkerhetssektorn och ansvarsskyldighet för övergrepp som begåtts av polisen och militären", står det att läsa i uttalandet.

TT