Ryanairs personalkrav: Sälj - eller sparkas

Så ska flygvärdinnorna lura av passagerare pengar

Planet från Ryanair körde åt fel håll på landningsbanan.
NYHETER

Sälj, sälj, sälj – annars får du sparken.

Det är Ryanairs budskap till kabinpersonalen, enligt en handbok som Aftenposten tagit del av.

"När en kund frågar efter en vara bör du alltid försöka sälja något som är dyrare." uppmanas personalen i dokumentet.

Det irländska lågprisflygbolaget Ryanair har märkt det 36 sidor långa dokumentet "strikt privat och konfidentiellt".

I handboken hymlar de inte med att de bedriver en aggressiv försäljning mot resenärerna och att kabinpersonalen förväntas försöka krama ur så mycket pengar som möjligt ur resenärernas plånböcker.

På 19 sidor instrueras personalen i försäljning ombord. Säkerhetsinstruktionerna är 17 sidor lång.

Hemliga inspektörer kontrollerar

Hemliga kontrollanter håller personalen under uppsikt och den flygvärdinna eller steward som säljer för dåligt rapporteras.

"Personal som renderar god försäljningsutveckling kommer att få sitt erkännande, medan de som inte uppfyller våra försäljningsmål kommer att bli föremål för intern utredning." står det i dokumentet enligt norska Aftenposten.

Klarar inte flygpersonalen att få upp dåliga försäljningssiffror riskerar de "avlägsnande från basen, degradering och uppsägning”.

Och det är inte bara dricka och tilltugg som ska säljas.

Passagerarna ska köpa tågbiljetter, skraplotter, elektroniska cigaretter och taxfree-varor om Ryanairs ledning får som de vill.

Passagerare ska lockas till dyrare köp

Att bara gå genom gången och ropa ut "skraplotter! skraplotter!" duger inte. Varje passagerare ska erbjudas lotter och helst få veta att "det finns passagerare som vunnit tusentals euro på den här".

När en passagerare beställer en öl räcker det inte att fråga "något annat?" utan kunden ska även erbjudas köpa jordnötter och chips. Är en resenär intresserad av att köpa en vara ska han eller hon i stället försöka övertalas att köpa någonting dyrare.

Dessutom är det strängt förbjudet för personalen att under flygning sitta i ett passagerarsäte, sova, läsa böcker eller, som Ryanair kallar det, "visa dålig kundservice".

Hänvisar till irländsk lag

Ryanair bekräftar att kabinpersonal kontrolleras av anonyma inspektörer.

– Det händer med jämna mellanrum, skriver kommunikationschefen Robin Kiely i ett mejl till Aftenposten.

Ryanair hänvisar till att bolaget lyder under irländsk lag och att de norska lagarna inte intresserar dem.

– Är det verkligen möjligt, i irländsk lagstiftning, att sparka en besättningsmedlem eftersom denne inte säljer tillräckligt mycket? frågar Aftenpostens reporter.

– Ja, alla som inte gör ett tillräckligt bra jobb kan stoppas. Är det inte så i Norge? blir svaret.

FAKTA

Så ska kabinpersonalen få dig att köpa mer

Tala långsamt och tydligt och inte alltför länge.

Le medan du pratar och få ögonkontakt med dem som sitter i de första raderna. De som ser dig kommer att lyssna till rösten.

Kabinpersonalen ska under hela resan vara tillgänglig för den som vill handla.

När skraplotter ska säljas är det viktigt att få de som sitter på de främre raderna att köpa, då ser de som sitter längre bak att det är en attraktiv produkt som erbjuds.

Det är inte tillåtet att gå genom kabinen och ropa "skraplotter, skraplotter". Varje passagerare skall få erbjudande att köpa lotter och få höra att "vissa har vunnit tusentals euro på detta".

Le mot passagerare när du ger dem katalogen. De ska delas ut innan flygningen påbörjas för att passagerarna ska få maximal tid att läsa den. Ju fler tidningar som delas ut desto högre försäljning.

När en passagerare ber om en öl, ska resenären genast få frågan om han eller hon vill ha chips eller jordnötter till. Att fråga "Något annat?" är inte tillräckligt specifikt.

När en kund frågar efter en produkt bör du alltid försöka sälja någonting dyrare. Det kan uppmuntra passagerarna att köpa något som han eller hon inte tänkt på.