Experten: ”Barn löper störst risk att dö”

NYHETER

Joacim Rocklöv, docent i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet

Hur vanlig är denguefeber?

– Otroligt många drabbas i tropiska områden, framför allt Asien. Men det är svårt att säga hur många eftersom det är en febersjukdom som liknar många andra sjukdomar.

Hur stor är risken att drabbas som svensk i Thailand?

– Statistik över smittade svenskar visar att ungefär 15 av 100 000 drabbas. Men det kan vara så mycket som tio gånger så många eftersom alla inte kommer till kännedom. För svenskar som vistas i Thailand mer än en månad under den känsligaste perioden är smittorisken betydligt större, närmare 1 av 100.

Vad är symptomen?

– Man får ont och har feber som kan sitta i runt 10-15 dagar. Det engelska namnet på sjukdomen break bone fever (typ benknäckarfeber) är talande. Det finns två varianter på denguefeber, den värre är den blödande varianten, där man kan förlora mycket blod. Får man inte vård finns det en stor risk att man avlider eller får svåra komplikationer.

Hur stor andel dör?

– Någon procent. Barn löper störst risk, men på senare år har dödsfall bland äldre blivit allt vanligare. Det är avgörande att få vård i rätt tid.

Var är risken störst?

– Sri Lanka, Bangladesh och Indonesien, men flest smittas i Thailand eftersom fler svenskar reser dit.

När är risken störst?

– Några månader efter att regnsäsongen börjat, det vill säga ungefär samtidigt som den svenska sommaren.

Hur skiljer sig dengue från malaria?

– Fler drabbas av dengue och den är mer spridd men har inte lika många dödsfall. Malaria är störst på landsbyggden, medan dengue är en urban sjukdom. Malaria är främst ett problem i Afrika.

Hur orolig ska man vara som svensk?

– Det beror på vart man åker och under vilken tidpunkt. Samtidigt är det svårt att förutsäga var spridningen kommer att ske. Ett område som drabbas ett år kan vara helt riskfritt nästa år. Man måste skydda sig.

Hur skyddar man sig?

– Man håller på att ta fram vaccin, men just nu ser det inte så lovande ut. Det är myggmedel och nät som gäller. Problemet är bara att myggorna som bär på dengue främst biter under dagtid. Det är svårt att skydda sig. Man kan tänka på att försöka ha på sig långbyxor och strumpor så mycket som möjligt. Man ska informera sig. I flera länder håller man nu på att ta fram system som ska varna för denguefeber, lite som en vädervarning från SMHI.

Varför ökar antalet smittade av dengue?

– Det är svårt att säga, men troligtvis beror det på en ökande urbanisering och ett ökat utbyte mellan människor vilket innebär att olika virusstammar sprids. Det spekuleras även i att klimatförändringar har påverkat.